Hovedpine - Hortons, iltbehandling

Information om iltbehandling i hjemmet

Når du har anfald af Hortons hovedpine (også kaldet klyngehovedpine), skyldes det en udvidelse af blodkarrene i hjernen. Iltbehandling trækker blodkarrene sammen og kan derfor være effektiv og lindre smerterne.
Ilten leveres af Linde Gas Therapeutics (AGA), og apparatet skal returneres, når du er kommet ud af klyngeperioden igen.

Hvordan bruges iltapparatet?

Når iltapparatet leveres, vil konsulenten fra AGA vise dig, hvordan den benyttes (se i øvrigt AGA´s informationsmateriale).
Iltapparatet forbindes til en (Hudsons) maske med en slange. Slangen er lang, så du kan bevæge dig frit under anfaldet.
Iltapparatet skal være indstillet til syv liter ilt i minuttet.
Afprøv udstyret, når du ikke har anfald, så du kan anvende det korrekt, når du får anfald. Øv dig i at trække vejret stille og roligt, da dette vil give den bedste ilttilførsel og effekt.

Hvordan indåndes ilten?

Start iltbehandlingen straks anfaldet begynder. Dette forbedrer virkningen. Anfaldene er ofte forbundet med, at næsen løber.

  • Sid derfor foroverbøjet med albuerne på knæene og hovedet bøjet ned til masken, som holdes i hånden. På den måde kan næsesekretet løbe frit ud uden at blokere for ilten.
  • Træk vejret stille og roligt ned i masken.
  • Indånd ilten i op til 20 minutter.

Hvis ilten ikke virker

Påtænk anden anfaldsbehandling, hvis der ikke er effekt inden for 20 minutter, eller hvis effekten er kortvarig (under en time). Kontroller om iltflasken er tom (ved tvivl kontakt AGA). Hvis du benytter iltapparatet rigtigt, men ikke har gavn af ilten, må du kontakte os.

Risiko ved iltbehandling

Husk at slukke for ilten efter 20 minutters brug, idet enkelte mennesker ikke kan tåle stort ilttilskud. Det kan medføre, at vejrtrækningen bliver sløv, og kuldioxid ophobes. Det kan give ubehag i form af sløvhed, hovedpine og i sjældne tilfælde bevidstløshed. Undgå derfor at lægge dig til at sove, mens du benytter ilten.

Ilt nærer ild. Undgå brug af åben ild (gaskomfur, stearinlys, rygning mv.) i det lokale, hvor ilten opbevares og benyttes.

Rengøring af apparatet

Apparatet og slangen tørres over med en fugtig klud efter behov. Masken vaskes efter brug. Ny maske, iltslange og iltflaske rekvireres hos AGA.

Hvordan kontrolleres udstyret?

Iltleverandøren (AGA) vil kontrollere, at du anvender udstyret korrekt og sørge for, at det bliver vedligeholdt. AGA kan kontaktes hele døgnet:
Tlf. 70 10 41 03 (dog bedst mandag-torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15.30).

  • Ved tvivlsspørgsmål
  • Tom iltbombe
  • Når du er kommet ud af klyngeperioden og ønsker at returnere iltapparatet.

Sygeplejegruppens telefon

Har du spørgsmål til din behandling, kan du ringe til ambulatoriet, og tale med en sygeplejerske.

Redaktør