Hammertå

I denne pjece kan du læse om hammertå, og hvordan det behandles.

Hvad er en hammertå?

En hammertå, er en meget hyppig fejlstilling, hvor tåen er bøjet sammen. Oftest på 2., 3. eller 4. tå, men det kan forekomme på alle tæer. Det ses dog sjældent på storetåen. Hammertå vil sige, at tåens mellemled og/eller yderled bøjer.  Med en hammertå kan det gøre meget ondt at gå i almindelige sko, fordi toppen af leddet bliver irriteret af skoen.

Deformiteten kan kaldes hammertå, klotå eller kølletå afhængigt af, hvilket led der er involveret.

Det er tåens ledbånd og sener, der har trukket sig sammen, så tåen krummer og man kalder det enten en rigid (stiv) eller fleksibel hammertå. Leddet i den fleksible hammertå kan bevæges og derfor rettes op manuelt.

Bliver den fleksible hammertå ikke rettet ud, bliver konsekvensen ofte en stiv hammertå, hvor leddet ikke kan bevæges. En stiv hammertå kan kræve en operation

Hvorfor får man hammertå?

Der er mange årsager til, at man udvikler hammertå. Det kommer ofte med alderen, som led i forfodsnedfald. Op mod 20 % af os får problemer med årene. Kvinder får det fire til fem gange hyppigere end mænd.

Hammertå kan også dannes som følge af forkert fodtøj gennem mange år, men også sukkersyge, leddegigt og visse nervemuskelsygdomme såsom hulfod, Charcot-Marie-Tooth og spastiske lammelser kan give hammertæer.

Symptomer på hammertå

Det starter ofte med tryk på oversiden af de krumme tæer, hvilket giver smerter ved almindelig gang og dannelse af hård hud. Der kan også være smerter fra tæernes spidser eller tæerne kan støde sammen og give trykmærker eller endda sår. 

Ofte er der smerter og hævelse i området, hvilket ligeledes kan give pladsproblemer i almindeligt fodtøj.

Behandling af hammertå

Konservativ behandling, som indlæg/tå-hjælpemidler, fodtøj med gængesål kan afprøves først, og hvis det ikke har afhjulpet problemet, kan operation overvejes.

I de fleste tilfælde kan indgrebet foretages i lokalbedøvelse. Operationen anbefales ikke hvis der er nedsat blodforsyning til tæerne.

Kirurgen tager stilling til hvilket/hvilke indgreb der passer til din tilstand.

Overskæring af bøjesene under tåen

Det er et mindre indgreb og kan ofte være tilstrækkeligt. I nogle tilfælde supplerer man med en lille metalpind i tåen i 3-6 uger for at sikre stillingen i helingsperioden, men det er ofte ikke nødvendigt.

Sene flytning eller rekonstruktion

Bøjesenen under tåen kan flyttes op på oversiden, så den hjælper med at rette tåen ud. Dette indgreb kan benyttes ved fleksible hammertæer, men kan også anvendes som supplement til andre procedurer. Man kan også forlænge eller overskære strækkesenen på oversiden af tåen.

I nogle tilfælde supplerer man med en lille metalpind i tåen i 3-6 uger for at sikre stillingen i helingsperioden, men det er ofte ikke nødvendigt. Metalpinden fjernes i ambulatoriet og kræver ikke bedøvelse.

Stivgøring af et led i tåen

Afhængig af hvor fejlstillingen i hammertåen sidder, kan man stivgøre et led. Man saver ledfladernes brusk af, så man kan rette tåen ud og sætte den sammen i den rigtige stilling med en metaltråd i ca. 3-6 uger.

Nogle gange er det nødvendigt at supplere med et af de andre hammertås-indgreb, som forlængelse af strækkesene eller overskæring af bøjesene.

Metalpinden fjernes i ambulatoriet og kræver ikke bedøvelse.

Forskydning af mellemfodsknoglens ledhoved (WEIL)

Ved denne operation saver man mellemfodsknoglen over lige over ledhovedet, for at aflaste fodsålen. Ledhovedet kan så forskydes, og sættes ofte fast med en lille skrue.

Indgrebet kan kombineres med de andre indgreb for hammertå. Man får oftest efterfølgende en speciel operationssandal på i 4-6 uger, og kommer til kontrol i ambulatoriet.

Planen efter operationen vil blive udskrevet og afleveret til dig, inden du forlader hospitalet.

Det er ikke ualmindeligt at den opererede tå er hævet efter operationen. Det svinder ofte gradvist, men der kan også være vedvarende hævelse af tåen, ligesom den kan blive lidt kortere.

Det endelige resultat kan man først vurdere efter ca. 3 måneder og der er normalt ret stor tilfredshed med operationsresultatet.

Få procent får en sårinfektion som behandles med antibiotika.

I sjældne tilfælde kan infektionen sprede sig til led eller knogle, og medføre en ny operation.

Der er risiko for blødning i forbindelse med indgrebet, som gør at forløbet kan blive længere end forventet.

Få procent af patienterne får problemer med dårlig eller manglende heling af hud eller knogle. Hvis hud eller knogle ikke heler, kan det medføre ny operation. Hvis man ryger heler hud og knogler dårligere.

Nervegrene kan beskadiges under operationen. Dette vil medføre, at du får nedsat/ manglende følesans eller påvirkning af bevægelighed i det område nerven forsyner.

Patienten er informeret om, at operation ikke altid med sikkerhed medfører det tilsigtede resultat.

Nogle patienter oplever, at de stadig har smerter, eller at deres problem med fod eller ankel ikke er løst, selv om operationen gik godt.

Vi beder venligst om at du også læser vores generelle (praktiske) informationer om bandage, hævelse og komplikationer (Generel Fod Patientinformation)

Redaktør