Hårcyste med byld, akut behandling i Kirurgisk Modtageafsnit

En hårcyste opstår i furen mellem balderne, den kan skyldes at hår gror indad og giver betændelse i underhuden - deraf navnet hårcyste. Akut operation kan være nødvendig. Her kan du læse om, hvordan det foregår og hvordan du skal forholde dig efter operationen.

Denne pjece handler om den operation, du skal have foretaget for hårcyste med byld (pilonidalcyste). Pjecen er et supplement til den samtale, du skal have med læge og sygeplejerske.

Hårcyste med byld (pilonidalcyste)

En hårcyste opstår i furen mellem balderne over endetarmsåbningen og skyldes måske, at hår gror indad og giver betændelse i underhuden - deraf navnet hårcyste.

Betændelsen kan være kronisk og vise sig som betændelsesgange (fistler) med ømhed, væske og pus. Betændelsen kan også være akut og vise sig som en byld med smerter, hævelse, rødme, feber og eventuelt udtømmelse af betændelse.

Operation

Operationen foretages i fuld bedøvelse. Bylden og eventuelle betændelsesgange opereres væk. Du vil efter operationen have et åbent sår, som skal hele af sig selv fra bunden af. Helingen af såret tager 2-3 uger.

Akutte operationer på Bispebjerg Hospital

I Abdominalcenter K opererer vi patienter døgnet rundt. Vi har én operationsstue til vores akutte operationer. Det er lægerne, der beslutter, hvilken rækkefølge operationerne skal tages i.

Der kan derfor godt være ventetid på operationen. Sygeplejerskerne og lægerne på afdelingen vil gøre deres bedste for, at ventetiden ikke er ubehagelig for dig. Du kan derfor få lagt drop i hånden til at få væske og medicin ind i en blodåre, mens du faster og tørster. Droppet er et plastikkateter, der med en kanyle føres ind i en blodåre på din hånd.

Vi kan ikke informere dig om et tidspunkt for din operation, men vi kan gøre vores bedste for at holde dig opdateret på din operations plads i rækkefølgen på operationsprogrammet. Da vi døgnet rundt modtager akutte patienter, kan rækkefølgen dog risikere at blive ændret med kort varsel.

Faste og tørste

For at kunne bedøve dig sikkert, er det vigtigt, at du ikke har spist mad (inklusiv yoghurt og mælk) 6 timer før eller drukket (tynde væsker som vand, saft, kaffe, te) 2 timer før bedøvelsen. Er du i tvivl, så spørg din kontaktsygeplejerske.

Din forberedelse til operationen

Påklædning: Du vil få udleveret hospitalstøj inden operationen. Du må ikke beholde noget af dit eget tøj på (heller ikke eget undertøj). Du får et skab med lås og nøgle, hvor du kan opbevare dine ejendele under indlæggelsen. Sygeplejersken passer på nøglen, mens du er til operation.

Neglelak: Hvis du har neglelak på fingerneglene, skal du fjerne det inden operationen. Du kan låne neglelakfjerner på afdelingen.

Smykker: Alle smykker og piercinger skal tages af inden operationen.

Forebyggende medicin: Kort før du bliver kørt til operation, får du udleveret forebyggende, smertestillende tabletter (paracetamol og/eller ibuprofen), som du skal tage med så lille mundfuld vand som muligt. Du vil også med en sprøjte få en injektion i dit lår med blodfortyndende medicin.

Eventuelt får du også særlige støttestrømper på under operationen. Sammen med injektionen forebygger det blodpropper.

Efter operationen

Medmindre et kort ophold på vores opvågningsafsnit er nødvendigt, vil du straks efter operationen blive kørt direkte tilbage til Kirurgisk Modtageafsnit. Din kontaktsygeplejerske vil tage imod dig og tilbyde dig mad og drikke og evt. smertestillende.

Lægen, der har opereret dig - eller sygeplejersken/en lægekollega - vil fortælle dig om operationen og forløbet efter operationen, og om du skal til opfølgning i vores kirurgiske ambulatorium.

Udskrivelse

Du kan forvente at blive udskrevet nogle timer efter operationen.

Smerter efter operationen

Du kan forvente at have smerter i såret efter operationen. Mod smerterne kan du tage 1 gram paracetamol (Panodil®/Pinex®/Pamol®) max fire gange i døgnet de første 3 dage og derefter ved behov. I nogle tilfælde kan der være behov for stærkere smertestillende, som du så vil få udleveret ved udskrivelsen.

Det er vigtigt, at du er smertedækket i tilstrækkelig grad til, at du kan komme ud af sengen og gå frit omkring.

Pleje af operationssåret

Du skal en gang dagligt vaske såret. Den letteste måde er at vaske sig på hele kroppen med sæbe og vand og derefter skylle såret grundigt med en håndbruser for at få sæben skyllet væk. Hvis du ikke har håndbruser, kan du af sygeplejersken få udleveret plastiksprøjter til at skylle såret rent. Du kan også bruge vådservietter (uden alkohol) til forsigtigt at rense såret med.

Når såret og omgivelserne er vasket og skyllet, skal du tørre huden grundigt. Du skal ikke sætter et plaster over såret. Du kan f.eks. bruge trusseindlæg, menstruationsbind eller en løs forbinding, som du placerer i underbukserne for at beskytte dit tøj mod sivning fra såret. Det er normalt, at såret væsker og kan bløde i de første par dage efter operationen. Såret heler i løbet af 2 - 3 uger.

Arbejde og sygemelding

Du kan genoptage dine normale aktiviteter, når smerterne i såret tillader det. Hvis du har hårdt fysisk arbejde, kan der evt. gå længere tid, før du er i stand til at passe dit arbejde. Hvis du skal have en sygemelding (lægeerklæring), skal du kontakte din praktiserende læge.

Sport og fritid

En gylden regel er at være opmærksom på kroppens signaler og ikke præstere mere end til smertegrænsen. Du kan genoptage dine vanlige fritidsinteresser, når du føler dig klar til det. Du kan også genoptage det seksuelle samliv, når du har lyst. Vi fraråder dig at gå i karbad eller i svømmebassin, indtil såret er helet. Du må dog gerne bade i havet.

Bilkørsel

Du må ikke føre bil, cykle eller betjene maskiner/ værktøj i 24 timer efter operationen. Det skyldes, at narkosen først er ude af kroppen på det tidspunkt, og din evne til hurtig reaktion er nedsat.

Komplikationer

Der er en risiko for, at der kan danne sig en ny byld, som kræver operation igen. En gendannet byld i såret viser sig med smerter og feber, og du skal være opmærksom på disse symptomer:

  • smerter, hævelse og rødme i huden omkring såret
  • tiltagende væske fra såret
  • feber og ømhed omkring såret

Hos nogle mennesker kan der fra måneder til år efter operationen komme en ny hårcyste med betændelse eller byld. Du skal da opsøge din praktiserende læge eller 1813 for at blive henvist til behandling.

Redaktør