Graviditet og arbejde

Det er vigtigt at sikre mor og foster mod arbejdsskader under graviditeten. I denne pjece kan du læse mere om, hvilke forholdsregler der tages i den forbindelse.

Udgør arbejdet en risiko for graviditeten?

Ved en lægesamtale på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling gennemgås dit daglige arbejde og forhold i dit arbejdsmiljø, således at en eventuel risiko for fosteret eller graviditeten opdages.

Lægesamtalen varer ½ til 1 time; du får ikke foretaget gynækologisk undersøgelse, skanning eller lignende.

Hvilke risikofaktorer ser vi på?

 • Fysiske faktorer som f.eks.: Tunge løft, træk og skub, langvarigt gående og stående arbejde, ekstreme temperaturer i arbejdsmiljøet, helkropsvibrationer, stråling m.fl.
 • Kemiske påvirkninger som f.eks.: Organiske opløsningsmidler, tungmetaller, laboratoriekemikalier og bekæmpelsesmidler.
 • Smitsomme påvirkninger som f.eks.: Røde hunde, toxoplasmose, lussingesyge, smitsom leverbetændelse m.fl.

Efter samtalen kan det være nødvendigt, at lægen indhenter flere oplysninger fra f.eks. databaser eller datablade vedrørende produkter. Dette er ofte tilfældet, hvis du udsættes for kemiske påvirkninger i dit arbejde.

Når risikofaktorerne på din arbejdsplads er belyst, vurderer lægen om du kan fortsætte på din arbejdsplads som hidtil, eller om der skal ske ændringer af dine arbejdsforhold.

Hvilke ændringsmuligheder er der?

 • Ændringer i tilrettelæggelse af arbejdet.
 • Ændring i indretning af arbejdsstedet/tekniske foranstaltninger.
 • Omplacering til andet arbejde.
 • Fraværsmelding på deltid eller fuld tid. 

NB: Du har ret til fuld løn under fraværsmeldingen, når denne skyldes arbejdets særlige karakter.

Hvad har arbejdsgiveren ansvar for?

 • At tage initiativ til at udarbejde en gravidpolitik. 
 • At forsøge at løse påpegede arbejdsmiljøproblemer, så den fraværs-meldte gravide kan genoptage sit arbejde.
 • At vurdere muligheden for omplacering til andet arbejde.

Hvad har den praktiserende læge ansvar for?

 • At fraværsmelde dig, hvis der er risiko for foster eller graviditet i dit arbejdsmiljø. 
 • Hvis det er usikkert om dit arbejdsmiljø indebærer en risiko for graviditet eller foster, kan du fraværsmeldes, indtil man har en endelig afklaring. 

Fagforeningen kan hjælpe med konfliktløsning 

 • Hvis der er uenighed om din ret til løn i forbindelse med fraværsmelding.
 • Hvis du frygter afskedigelse på grund af graviditeten.

Hjemmesider med yderligere oplysninger

Arbejdstilsynets hjemmeside
www.at.dk
Se under regler, vælg AT-vejledninger her finder man: A.1.8: ”Gravides og ammendes arbejdsmiljø”
- Januar 2009.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside
www.sundhedsstyrelsen.dk
Søg efter ”Anbefalinger for svangreomsorgen 2013”.

Statens Serum Instituts hjemmeside
www.ssi.dk
Her findes information om infektioner og vaccinationer.

Redaktør