Frivillige i Afdelingen

I denne pjece kan du og dine pårørende læse om de frivillige på afdelingen, og om hvordan de kan hjælpe.

Kære patient og pårørende

I Palliativ Medicinsk Afdeling har vi en ordning, hvor frivillige udfører sociale og aktivitetsbetingede opgaver til opmuntring for dig og dine pårørende. Formålet er at give dig mulighed for at få flere personlige ønsker opfyldt samt at aflaste dine pårørende og give dem et frirum til at opbygge ressourcer.

Hvem er de frivillige?

De frivillige er mennesker med vidt forskellig erfaring og alder, men som har det til fælles, at de har tid, lyst og ressourcer til at være noget for dig og dine pårørende. De frivillige har deltaget i kurser om sorg og kommunikation og har overskud til at være i kontakt med syge mennesker og mennesker i krise. De frivillige har tavshedspligt.

I afdelingen kan du kende de frivillige på deres lysegrønne navneskilte.

Hvad kan du bruge de frivillige til?

De frivillige kan yde dig og din(e) pårørende forskellige tjenester. Der er ikke tale om pleje, men om diverse tilbud som eksempelvis at: drikke kaffe/te og hyggesnakke, ”sidde ved dig”, ledsage på mindre ture, gå ærinder, læse højt, hjælpe med at skrive breve, o.a.

Du aftaler selv med den frivillige, hvad indholdet af samværet og tjenester skal gå ud på. Måske har du et særligt behov.

De frivillige går rundt i afdelingen for at høre, om der er brug for hjælp eller en snak. Du er også velkommen til at give besked til personalet, som videregiver dit ønske til den frivillige.

Redaktør