Forfodsnedfald

I denne pjece kan du læse om forfodsnedfald, herunder hvad årsagerne kan være, og hvordan det behandles.

Hvorfor får man metatarsalgi

I mange tilfælde opstår problemerne pga. en overbelastning af forfoden, og kan være uden nogen strukturel fejlstilling.
Anvendelse af forkert fodtøj kan være skyld i symptomerne, men i andre tilfælde skyldes det belastning, med udtynding eller forskydning af bløddelspolstringen mellem hud og knogler. Det er typisk i forbindelse med gigt eller andet fod/ tå fejlstillinger.

Hvordan behandles metatarsalgi?

Ikke-operativ behandling -som altid er første valg- kan f.eks. være aflastende indlæg, ændring af fodtøj eller binyrebarkhormon blokade. Kun hvis det ikke hjælper, kan operation overvejes. Kirurgen vælger den behandling som bedst hjælper dig.

Fødder er forskellige fra person til person, og derfor giver vi individuel behandling og vejledning til den enkelte patient. Informationerne i denne pjece, vil derfor ikke fuldstændig give dig svar på, hvad der skal ske i dit tilfælde. Du må endelig spørge, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Kirurgen tager stilling til hvilket/hvilke indgreb der passer til din tilstand. I nogle tilfælde kombineres indgrebene med andre indgreb, hvis der også er fejlstilling af de små tæer(hamemrtå).

Operationstyper

Forskydning af mellemfodsknoglens led hoved (WEIL) :

Mellemfodsknoglen (metatarsen) oversaves og korrigeres så belastningen under forfoden mindskes. Knoglen fikseres med passende metode. Der skal fjernes sting (suturer) efter ca. 2 uger.

Komplet Fjernelse af mellemfodskoglens led hoved (Resektion):

Mellemfodknoglens ledhoved afsaves, så belastningen under forfoden mindskes. Der skal fjernes sting (suturer) efter ca. 2 uger.  

Efter operationen vil operationsbeskrivelse og planen blive udskrevet og afleveret til dig, inden du forlader hospitalet.

Bandage på foden

Du får lagt en stor fodforbinding og får en operationssandal på. Du får besked om, hvornår og hvor meget du må støtte på foden. Det afhænger af hvilken måde du er opereret på.

Forbindingen skal bibeholdes til du skal have fjernet trådene hos din egen læge, eller i ambulatoriet.

Komplikationer og risici ved operation

Få patienter oplever at knoglerne ikke vokser sammen, og så kan det blive nødvendigt med en ny operation.

Få patienter oplever, at det bliver nødvendigt at fjerne de indsatte materiale ved en ny operation. Nogle patienter oplever, at de halter ganske lidt, når de går, selv efter flere måneders træning.

Få procent får en sårinfektion som behandles med antibiotika.

I sjældne tilfælde kan infektionen sprede sig til led eller knogle, og medføre en ny operation.

Der er risiko for blødning i forbindelse med indgrebet, som gør at forløbet kan blive længere end forventet.

Få procent af patienterne får problemer med dårlig eller manglende heling af hud. Hvis hud eller knogle ikke heler, kan det medføre ny operation.

Nervegrene kan beskadiges under operationen. Dette vil medføre, at du får nedsat/manglende følesans eller påvirkning af bevægelighed i det område nerven forsyner.

De fleste oplever, at der er hævelse og en vis ømhed i op til 6-9 måneder efter operationen, så først efter den tid kan du vurdere resultatet af operationen.

Man skal vide at operation ikke altid, med sikkerhed, medfører det tilsigtede resultat.

Nogle patienter oplever, at de stadig har smerter, eller at deres problem med fod eller ankel ikke er løst, selv om operationen gik godt.

Vi beder venligst om at du også læser vores generelle (praktiske) informationer om bandage, hævelse og komplikationer (Generel Fod Patientinformation)

Redaktør