Fæcestransplantation for Clostridioides difficile (tidligere Clostridium difficile)

Information til dig, der skal have fæcestransplantation til behandling af infektioner med tarmbakterien Clostridioides difficile.

Fæcestransplantation er en behandling til patienter med gentagne infektioner med tarmbakterien Clostridioides (tidl. Clostridium) difficile.

Fæcestransplantation indebærer, at vi overfører tarmbakterier fra en rask person til dig. Dette kaldes også Fækal Mikrobiota Transplantation (FMT).

Overførsel af tarmens mikroflora fra en rask donor kan forebygge, at infektionen kommer igen. Afføring fra den raske person (donormateriale) fås fra en anonym fæcesdonor. 

FMT kan være relevant for alle, der oplever gentagne infektioner med Clostridioides (tidl. Clostridium) difficile.

Forberedelser inden behandlingen med FMT

Som regel skal du have antibiotika i 7-10 dage op til FMT-behandlingen. Dog skal behandling med antibiotika stoppes 36 timer før FMT-behandlingen. Dette aftales med lægen.

Du skal faste i 6 timer før din mødetid. Dog må du godt drikke tynde væsker, fx juice eller sodavand, men ingen mælkeprodukter.

Når du møder i Daghospitalet får du en kvalmestillende tablet, som du skal sluge. Du skal holde pause med syredæmpende behandling (fx Pantoprazol) i et døgn før behandlingen.

Hvordan foregår behandlingen med FMT?

Du skal sluge 30 kapsler i løbet af en halv time. Du skal tage dem med æblejuice eller cola light. Kapslerne har ingen smag. 

Efter behandlingen skal du observeres i en time, herefter må du tage hjem.

Når du kommer hjem

I de første dage efter fæcestransplantationen kan du opleve forbigående kvalme, ubehag og rumlen i maven. Du kan også få smerter i maven og ændringer i dit afføringsmønster. Disse symptomer er som regel tegn på at fæces-transplantationen har effekt.

Får du feber eller almen sygdomsfølelse, bør du kontakte Daghospitalet i K3 eller 1813.

Bivirkninger

Der er ingen kendte bivirkninger eller senfølger hos patienter, som har fået FMT. Men ligesom ved enhver anden behandling, så indgår observation for bivirkninger og senfølger, som en nødvendig.

Opfølgende samtale

Du bliver tilbudt en telefonisk konsultation eller en fysisk samtale i daghospitalet henholdsvis 2 og 9 uger efter transplantationen.

Redaktør