Eternercept, Erelzi, injektionsbehandling

Her kan du læse om behandling med Eternercept, som anvendes ved behandlingen af fx psoriasis. Handelsnavnet er fx. Erelzi.

Hvad er eternercept?

Eternercept er et lægemiddelder, der bl.a. bruges til behandling af psoriasis og psoriasisgigt. Eternercept hører til gruppen af lægemidler, der kaldes biologisk medicin. Handelsnavnet for etanercept kan være Erelzi®, Benepali® og Enbrel®.

Eternercept bruges bl.a. til behandling af psoriasis og psoriasisgigt. Ved psoriasis og psoriasisgigt er immunforsvaret overaktivt. Eternercept dæmper immunforsvarets aktivitet, så hud- og evt. ledsymptomer mindskes. Eternercept tages som en indsprøjtning i underhuden.

Hvordan tages eternercept?

Eternercept tages som indsprøjtning i underhuden. Sygeplejersken vil lære dig, hvordan behandlingen foregår. Du skal bl.a. lære at indsprøjte medicinen. Hvis du ikke kan stikke dig selv, kan du få hjælp fra en hjemmesygeplejerske.
I de første 3 måneder skal du have 1 indsprøjtning 2 gangen om ugen. Herefter skal du have 1 indsprøjtning 1 gang om ugen.

Hvor hurtigt virker behandlingen?

Virkningen indtræder i løbet af et par måneder. Hvis behandlingen har tilstrækkelig virkning, skal du fortsætte med indsprøjtningerne 1 gang om ugen. Hvis behandlingen stoppes, vender symptomerne ofte tilbage.

Før behandlingen

Før første behandling skal du have taget blodprøve og røntgenbillede af lungerne

Kontrol af behandlingen

Du skal komme til kontrol i Hudambulatoriet med 3-6 måneders interval.

Udlevering af eternercept

Du får udleveret medicinen i Hudambulatoriet. Du aftaler med sygeplejersken, hvornår du kan hente medicin. Da medicinen er meget dyr, udleveres der kun medicin til 1 måneds behandling.   Du får udleveret en køletaske, da medicinen skal opbevares mellem 2-8°. Køletasken skal medbringes hver gang.
 Defekt eller ubrugt medicin Har du medicin du ikke får brugt, eller som er defekt skal det afleveres i hudambulatoriet..

Hvilke bivirkninger kan forekomme?

Som alle andre lægemidler kan eternercept give bivirkninger. Den hyppigste bivirkning er lokal hudreaktion på indstikstedet (rødme, smerte og / eller kløe), som kan vare 3-5 dage.

Infektion

Da eternercept påvirker immunforsvaret, betyder det, at risikoen for alvorlig infektion er øget. Derfor skal du være særlig opmærksom på dit velbefindende, og om du evt. har feber. Skal du have antibiotika, har du feber eller er du sengeliggende skal du vente med at tage din Erelzi til du er frisk igen. Du behøver ikke holde pause ved forkølelse eller små overfladiske infektioner i huden.

Du vil også være mere modtagelig for tuberkulose, hvorfor du bør være opmærksom, hvis der er tuberkulose i dine omgivelser.

Hvis du har mistanke om, at du har fået en alvorlig infektion, skal du kontakte Hudafdelingens sygeplejersker, da en pause i behandlingen kan være nødvendig.

Andre bivirkninger

Generelt giver eternercept få bivirkninger. Oplever du andre bivirkninger end de nævnte, skal du tale med din læge i Hudambultoriet.

Da eternercept mindsker aktiviteten i immunforsvaret, kan det give en lille risiko for hudkræft og kræft i lymfeknuder. Hvis du har haft en form for kræft, skal du oplyse din læge i Hudambulatoriet herom.

Nogle vacciner bør ikke gives samtidig med eternercept. Du bør derfor tale med din læge i Hudambulatoriet før evt. vaccination.

Vaccination

Nogle vacciner (levende) bør ikke gives samtidig med eternercept. Du bør derfor tale med din læge i Hudambulatoriet før evt. vaccination. Alle patienter i behandling med Erelzi anbefales årlig influenza-vaccination.

Operation

Hvis du skal opereres, skal du drøfte med din læge i ambulatoriet, hvilke forholdsregler der bør tages.

Graviditet og amning

Du må ikke få eternercept, hvis du er gravid eller ammer. Hvis du ønsker at blive gravid, bør du tale med din læge i Hudambulatoriet. Der er ikke påvist nogen risiko ved graviditet og mænd i behandling med Erelzi.

Redaktør