Elektromyografi (EMG) af halsens muskler

Elektromyografi (EMG) er en undersøgelse af den elektriske aktivitet i muskler. EMG kan anvendes til at undersøge muskler i alle kropsdele.

Hvad er EMG?

Elektromyografi (EMG) er en undersøgelse af den elektriske aktivitet i muskler. EMG kan anvendes til at undersøge muskler i alle kropsdele. I denne pjece uddybes netop anvendelsen i halsens muskler.

EMG af halsens muskler udføres ved at placere en tynd målenål, som indeholder en elektrode, i den muskel man ønsker at undersøge. Måleelektroden registrerer den elektriske spænding i musklen og sender de elektriske signaler til måleapparatet, som gemmer og afbilleder disse på en computerskærm.

Signalerne kan også omdannes til lyd, hvorfor der er ledsagende specifikke lydsignaler fra måleapparatet, som minder om støj.

EMG som led i undersøgelse gennemføres ved afdelinger med speciel kompetence, idet det er en neurofysiologisk specialistopgave at tolke signalerne fra EMG-maskinen.

EMG af strubemuskler

Stemmelæber (som indeholder thyroarytenoideusmusklen) kan bidrage til diagnose af

 • Delvis svækkelse af det ene eller begge stemmebånd (recurrensnerveparese)
 • Fuld lammelse af det ene eller begge stemmebånd (recurrensnerveparalyse)
 • Strukturelle ændringer i stemmelæbemusklen som arvæv
 • Muskelsygdom som muskeldystrofi og myotoni
 • Øget spændingstilstand i stemmelæbemusklen som dystoni, der ved forekomst i stemmelæbemusklen er kendt under navnet spastisk dysfoni
 • Rysten (tremor) i stemmelæbemusklen, som kan forekomme alene eller ledsage sygdommen spastisk dysfoni

EMG i stemmelæber anvendes yderligere som vejledning under selve behandlingen for sygdommen spastisk dysfoni med botulinumtoksin (Botox er blet ét af haldelsnavnene). EMG-målingen bidrager i så fald til nøjagtigt fund af det dystone område i stemmelæbemusklen, hvor botulinumtoksin så indsprøjtes igennem den samme kanyle, som der måles med.

EMG af svælgmuskler

Spiserørets øvre lukkemuskel (cricopharyngeusmusklen) kan bidrage til diagnose af dystonisygdom i denne muskel, som giver spændingstilstand i svælget med synkegener til følge. Ved fund af dystoni kan man behandle med botulinumtoksin igennem den samme måleelektrode. Der behandles på begge sider, således et stik på højre side af halsen og et på venstre, hvorved man sprøjter medicin i begge sider af denne ringformede muskel.

Proceduren

 • Udføres i et rum, som er skærmet for elektrisk støj, hvorfor mobiltelefoner bedes slukket
 • Undersøgelsen udføres liggende på ryggen med hovedet bøjet godt tilbage ved hjælp af en pude under skuldrene
 • Der kan desværre ikke anvendes lokalbedøvelse, idet det vil forstyrre målingen af musklen, som helst skal være aktiv
 • Måleelektrode stikkes ind i musklen på forsiden af halsen
 • Patienten opfordres til at slappe af i kroppen, idet ekstra spændinger i nakke og skulderområde forstyrrer EMG-målingen
 • Undersøgelsestid 10-30 minutter
 • Ved undersøgelse for recurrensparese, vil man først få svar nogle dage senere, idet der indgår neurofysiologiske beregninger, som er tidskrævende
 • Ved undersøgelse for dystoni får man svar samme dag
Redaktør