Dupilomap, Dupixent, injektionsbehandling

Her kan du læges om lægemidlet dupilomap, som anvendes ved atopisk eksem. Handelsnavnet for dupilomap er Dupixent.

Hvad er dupilomap?

Dupilomap er et lægemiddel, der bruges ved behandling af bl.a. atopisk eksem.  Dupilomap hører til gruppen af lægemidler kaldet ”biologisk medicin”.  Handelsnavnet for dupilomap kan være Dupixent®.

Hvordan tages dupilomap?

Dupilomap tages som en indsprøjtning i underhuden. Sygeplejersken vil lære dig, hvordan behandlingen foregår og hvordan du kan stikke dig selv. De første 3 injektioner skal dog gives af sygeplejersken i ambulatoriet. Du skal blive en time efter injektionen. 

Hvis du ikke kan stikke dig selv, kan du få hjælp fra en hjemmesygeplejerske. Når du starter på behandlingen, skal du den første gang have 2 sprøjter. Herefter skal du have 1 indsprøjtning hver 14. dag. 

Hvor hurtigt virker behandlingen?

Virkningen indtræder i løbet af 4-6 uger. Hvis behandlingen har tilstrækkelig virkning, skal du fortsætte med indsprøjtningerne. Hvis behandlingen ikke har haft effekt efter senest 16 uger stoppes behandlingen. 

Kontrol af behandlingen

Du skal komme til kontrol i Hudafdelingen med 3-6 måneders interval. Du får taget blodprøver hver gang.

Udlevering af dupilomap

Du får udleveret medicinen i Hudafdelingen. Du aftaler med sygeplejersken, hvornår du kan hente medicin. Da medicinen er meget dyr, udleveres der i begyndelsen kun medicin til 1 måneds behandling. Du får udleveret en køletaske, da medicinen skal opbevares mellem 2-8°. Køletasken skal medbringes hver gang.

Defekt eller ubrugt medicin

Har du medicin du ikke får brugt, eller som er defekt, skal det afleveres i hudafdelingen.

Hvilke bivirkninger kan forekomme?

Som alle andre lægemidler kan dupilomap give bivirkninger. Hyppige bivirkninger er

  • Lokal hudreaktion på indstiksstedet (rødme, smerte og /eller kløe), som kan vare nogle dage.
  • Irritation i øjnene/øjenbetændelse
  • Hovedpine

Infektion

Da dupilomap påvirker immunforsvaret, betyder det, at risikoen for infektion er øget. Det gælder især risikoen for infektion med parasitter, f.eks. ormeinfektioner. Også herpesinfektioner (”forkølelsessår”) kan ses hyppigere under behandling med Dupixent.

Hvis du har mistanke om, at du har fået en alvorlig infektion, skal du kontakte Hudafdelingens sygeplejersker, da en pause i behandlingen kan være nødvendig.

Andre bivirkninger

Generelt giver dupilomap få bivirkninger. Oplever du andre bivirkninger end de nævnte, skal du tale med din læge i Hudafdelingen. Da Dupixent mindsker aktiviteten i immunforsvaret, kan det teoretisk give en lille øget risiko for kræft. Hvis du har haft en form for kræft, skal du oplyse din læge i Hudafdelingen om det.

Vaccinationer

Nogle vacciner bør ikke gives samtidig med dupilomap. Du bør derfor tale med din læge i Hudafdelingen før evt. vaccination.

Operation

Hvis du skal opereres, skal du drøfte med din læge i Hudambulatoriet, hvilke forholdsregler der bør tages.

Graviditet og amning

Du må ikke få dupilomap, hvis du er gravid eller ammer. Hvis du ønsker at blive gravid, bør du tale med din læge i Hudafdelingen.

Mænd bør ikke gøre deres partnere gravide under behandling med dupilomap. Mænd, der ønsker at gøre deres partner gravide, bør tale med lægen i Hudafdelingen.

Dupilomap er ude af kroppen ca. 10 uger efter sidste indsprøjtning er givet.

Redaktør