Dagshospitalet N31 - gode råd

Gode råd til dig og dine pårørende i Neurologisk Daghospital N31.

Velkommen til daghospitalet

Vi har skrevet en række gode råd til dig og dine pårørende. Disse kan være en god hjælp inden konsultationen.

Der er afsat et bestemt tidsrum til din konsultation, hvilket vi tilstræber at overholde. Der kan dog opstå forsinkelser pga. akutte situationer i afdelingen. Det håber vi på din forståelse for.

  1. Spørg hellere for meget end for lidt - Det er vigtigt at forstå, hvad du skal undersøges for, hvad lægerne har fundet ud af indtil nu, og hvilken behandling du får.
  2. Skriv ned undervejs - I forbindelse med din sygdom er det ofte en god idé at kunne beskrive udviklingen af nye symptomer. Derfor kan det være en hjælp at skrive dine spørgsmål ned, så du husker at stille dem under konsultationen.
  3. Flere ører hører bedre - Hav gerne en pårørende ved din side under konsultationen. Det er en fordel, at to har hørt, hvad der er blevet sagt, så alle nuancer kommer med.
  4. Støt sikkerheden - Tjek dit navn og dit personnummer sammen med personalet, hver gang du skal undersøges, behandles eller have medicin. 
  5. Spørg hvordan behandlingen skal fortsætte - Det er en god ide at spørge, hvordan behandlingen skal fortsætte, og hvad du selv kan gøre.
  6. Kend din medicin - Du skal vide, hvad din medicin hedder, hvorfor du får den, samt hvordan og hvor længe du skal tage den. Oplys personalet om den medicin, som du har taget op til dit besøg. Hvis du benytter kosttilskud, naturprodukter, alternativ behandling eller følger særlige kostråd, bedes du ligeledes informere personalet om dette. Du kan læse om din medicin på www.medicin.dk.
  7. Ferierejser - Når du er syg, skal du undersøge dit forsikringsselskabs regler, før du rejser. Grønt lys fra lægen medfører ikke nødvendigvis grønt lys fra forsikringsselskabet.
  8. Forsikring for kritisk sygdom - Undersøg om du kan du få udbetalt præmie, hvis du har forsikring for kritisk sygdom. 
  9. Ny adresse, nyt telefonnummer - Husk at meddele vores sekretær i modtagelsen, hvis du har fået ny adresse og/eller telefonnummer

  10. Skriv et postkort - Patienter og pårørendes tilfredshed med behandlingen i afdeling N er vigtig for os. Du har derfor mulighed for, at give os en tilbagemelding på dit behandlingsforløb ved at udfylde et postkort og lægge det i postkassen ved modtagelsen i venteområdet.

Redaktør