Colitis ulcerosa - behandling med Ozanimod

Information til patienter med colitis ulcerosa, der skal i behandling med Ozanimod (Zeposia).

Ozanimod virker på colitis ulcerosa ved at dæmpe den immuneffekt, som er overaktiv pga. sygdommen. 

Ozanimod er en sphingosin-1-phosphat-receptoragonist og virker ved at binde til receptorer på de hvide blodcellers overflade, hvorpå det trækkes ind i cellen og virker inde fra cellen ved at dæmpe immuneffekten.

Sådan tages medicinen

Ozanimod indtages i tabletform. Ved opstart trapper du op over 7 dage, og fra dag 8 tager du fuld dosis, se tabellen nedenfor. Glemmer du en dosis, må du ikke tage en dobbeltdosis.

Medicinen udleveres i startpakke til de første 7 dage og herefter svarende til vedligeholdelsesdosis.

Opstartsdosis 
Dag 10,23 mg, 1 gang dagligt
Dag 20,23 mg, 1 gang dagligt
Dag 30,23 mg, 1 gang dagligt
Dag 40,23 mg, 1 gang dagligt
Dag 50,46 mg, 1 gang dagligt
Dag 60,46 mg, 1 gang dagligt
Dag 70,46 mg, 1 gang dagligt
Vedligeholdelsesdosis 
Dag 8 og frem0,92 mg, 1 tablet dagligt

Effekt af behandlingen

Virkningen indtræder gradvist, og du kan forvente, at effekten af Ozanimod indtræder efter 4-12 uger.

Udlevering af medicin

Behandlingen foregår i Medicinsk Ambulatorium K, og det er også her du får medicinen udleveret.

Ved opstart vil der kun blive udleveret medicin til en kortere periode for at sikre at du kan tåle behandlingen. Herefter vil du få udleveret medicin til 3 måneder. Du kan med fordel møde til udlevering af medicin i “Drop In” tiderne – dette kræver ikke tidsbestilling. Alternativt skal udlevering af medicin planlægges med sygeplejersken.

Prøver og opfølgning

Både før og efter opstart af Ozanimod skal du have taget blodprøver, så vi kan vurdere sygdommen og sikre, at du ikke får bivirkninger. De første 3 måneder tages der en blodprøve hver måned og herefter hver 3. måned.  Det er vigtigt, at du møder til de planlagte blodprøvekontroller.

Blodprøverne følges af din ambulatorielæge. Vi kontakter dig hvis resultatet af prøverne   viser, at der er behov for det - fx hvis medicinen skal justeres Du kan ikke selv ringe og få svar på prøverne.

Før opstart tager vi et hjertediagram, og du får målt blodtryk og puls for at sikre, at du ikke fejler noget med hjertet.

Bivirkninger

De fleste bivirkninger er milde til moderate, men kan forekomme og være nødvendige at behandle.

Ozanimod påvirker immunsystemet, og derfor vil nogle patienter være mere modtagelige for infektioner. Det kan variere fra en harmløs forkølelse til mere alvorlige infektioner som lungebetændelse. Hvis du har tegn på en infektion, skal du kontakte din praktiserende læge, der behandler din infektion på vanlig vis. Hvis du har feber over flere dage bedes du kontakte os, da der kan blive behov for ekstra blodprøver.

Desuden kan der ses lavt lymfocyttal i blodet, nedsat hjertefrekvens og hovedpine.

Hvis du oplever gener i forbindelse med din behandling, skal du oplyse det til os. Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion med symptomer fra vejrtrækningen, udbredt hududslæt og hævelser i ansigt og svælg, har du brug for akut lægekontakt.

Hvis du har hjertesygdom, øjensygdom eller diabetes vil behandlingen kræve ekstra opmærksomhed. Ved diabetes skal du have foretaget en øjenundersøgelse inden eventuel behandling. I nogle tilfælde vil disse sygdomme betyde, at Ozanimod ikke er egnet til dig. Det vil lægen vurdere og drøfte med dig inden opstart.

Vaccinationer

Medicinen hæmmer dit immunforsvar, og derfor anbefaler vi, at du får den årlige influenzavaccine samt pneumokok vaccine hvert 5. år. Unge kvinder bør blive HPV-vaccineret og følge screeningen for livmoderhalskræft.

Hvis du ikke har haft skoldkopper, og derfor ikke har antistoffer i blodet mod variceller (skoldkoppe- og helvedes-ild virus) kan det være fordel at blive vaccineret mod skoldkopper før behandlingsstart.

Vigtigt ved udlandsrejser: Du skal undgå destinationer, der kræver vaccination med levende vacciner, når du er i behandling med Ozanimod. Levende vacciner indeholder levende svækkede bakterier, fx BCG-vaccine, eller virus, fx gul feber-vaccine.

Graviditet og amning

Du må ikke tage Ozanimod, hvis du er er gravid eller ammer.

Både mænd og kvinder skal ud af behandlingen, hvis de planlægger at få børn.

Du bedes derfor kontakte os ved graviditet og bedst allerede ved planlægning af familieforøgelse. 

 

Redaktør