Ciclosporin, behandling med kapsler

Her kan du læse om lægemidlet Ciclosporin, der anvendes mod hudsygdomme kendetegnet ved overaktivt immunforsvar.

Hvad er Ciclosporin?

Ciclosporin er et lægemiddel som hæmmer kroppens immunreaktioner.

Hvordan virker Ciclosporin?

Ciclosporin hæmmer kroppens immunforsvar og dæmper hudaktiviteten, som man kan se ved visse hudsygdomme. Stoffet anvendes også i forbindelse med organtransplantation, fx nyre- eller hjertetransplantation. Denne patientinformation omhandler brugen af ciclosporin til hudsygdomme.

Hvor hurtigt virker behandlingen?

Det varierer meget fra person til person og hudproblemets art, hvornår virkningen indtræder. Når du starter på Ciclosporin, kan du mærke en effekt allerede efter få dage til uger. Virkningen viser sig fx ved at eventuelle smerter, hævelse og rødme i huden aftager.

Hvor længe gives behandlingen?

Hvor længe du skal være i behandling afhænger af din sygdoms art og aktivitet. Behandlingen gives i de fleste tilfælde ikke længere end 1 år. Før behandlingen
Inden du skal i gang med behandlingen, vil du få foretaget en række rutinemæssige undersøgelser. Det drejer sig om blodprøver, urinprøve samt måling af blodtryk.

Hvordan indtages Ciclosporin?

Ciclosporin gives som kapsler, der indtages med et glas vand 2 gange dagligt, gerne efter et måltid. Dosis udregnes efter vægt.

Hvis du glemmer at indtage din ciclosporin, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det, og derefter fortsætte med at tage medicinen på de vanlige tidspunkter. Du skal ikke tage dobbelt dosis næste dag for at kompensere for en glemt dosis.

Kontrol af behandlingen

Du skal have taget regelmæssige blodprøver og kontroller i hud- og sårafdelingen for at vi kan opdage eventuelle bivirkninger til ciclosporin og vurdere effekten af behandlingen. Du får sædvanligvis taget blodprøver med 8 ugers mellemrum. I starten dog lidt hyppigere.

Hvilke bivirkninger kan forekomme?

De fleste tåler behandlingen uden væsentlige bivirkninger. Almindelige bivirkninger er:

  • Nedsat nyrefunktion
  • Forhøjet blodtryk
  • Kvalme, smagsforstyrrelser og manglende appetit
  • Øget hårvækst og uren hud
  • Vækst af tandkødet
  • Prikken og stikken i fingrene kan optræde i starten af behandlingen, men   forsvinder som regel under behandlingen
  • Hovedpine (forsvinder oftest under behandlingen)
  • Øget risiko for at udvikle hud- og  lymfekræft. Derfor anbefaler vi dig at begrænse dit ophold i direkte sol og at bruge solcreme med høj faktor

Du kan læse en samlet oversigt over bivirkninger i indlægssedlen som ligger i medicinpakningen.

Forholdsregler under behandling

Vi anbefaler dig altid at oplyse, at du er i behandling med Ciclosporin ved besøg hos læge, tandlæge, skadestue besøg eller indlæggelse på anden sygehusafdeling.

Infektioner

Skal du have antibiotika, har du feber eller er du sengeliggende, skal du vente med at tage din ciclosporin, indtil du er frisk igen. Dette gælder også alvorlige, antibiotikakrævende infektioner i tænder og tandkød.

Du behøver ikke at holde pause ved forkølelse, små overfladiske infektioner i huden eller, hvis du er kvinde og har en ukompliceret blærebetændelse.

Operationer

Du bør altid informerer hud- og sårafdelingen om eventuelle planlagte operationer, så I sammen kan planlægge behandlingen, og eventuelt pausere i behandlingen omkring din operation.

Vaccinationer

Det er ikke alle vacciner du må få, samtidig med at du er i behandling med ciclosporin. Lægerne og sygeplejerskerne på dit behandlingssted kan oplyse dig om, hvilke vacciner det drejer sig om.

Rejser

Vi anbefaler, at du kontakter dit forsikringsselskab forud for udlandsrejser, når du er i behandling med ciclosporin.

Alkohol

Der er ingen specielle forholdsregler.

Andet

Vi anbefaler at du ikke drikker grapefrugt juice, da omsætningen af ciclosporin i kroppen kan påvirkes og øge niveauerne af medicinen.

Ciclosporin og anden medicin

En lang række andre lægemidler må ikke tages sammen med ciclosporin, fordi stofferne påvirker hinanden. Dette gælder blandt andet en række antibiotika, hjerte- og blodtryksmedicin og epilepsimedicin.  

Graviditet og amning

Ciclosporin bør normalt ikke anvendes under graviditet. Hvis du ønsker at få børn (både kvinder og mænd) skal du altid rådføre dig med din hudlæge/sårlæge. 

Redaktør