Brok, information om

Denne pjece er en information til dig, der overvejer en operation for dit brok. I pjecen kan du læse om operationstyperne, og hvad, der taler for og imod en operation. Du kan også læse om risici og bivirkninger ved en operation.

Om brok

Brok opstår ved, at tarm eller fedtvæv inde fra bughulen presser sig frem gennem et svagt sted i bugvæggen. Her kommer en bule, som kan ses og mærkes. Der findes forskellige typer af brok: Lyskebrok, lårbrok, navlebrok, midtlinjebrok og arbrok.

Normalt kan brok skubbes på plads med en flad hånd, eller hvis du lægger dig fladt på ryggen. Brokket kan i nogle tilfælde genere og give smerter.

Arbrok kan opstå efter en operation i maven. Brokket viser sig, når presset på mavemusklerne bliver stort, f.eks. ved hoste, toiletbesøg eller tungt arbejde. Arbrokket kan have forskellig størrelse, og det kan give lette smerter, ubehag og fornemmelse af tyngde.

Brok forsvinder ikke af sig selv, og det kan blive større med årene.

Operation for brok

Brok kan behandles ved operation, men det er en god idé at overveje for og imod:

Det taler for operation:

 • Hvis dit brok generer dig dagligt
 • Hvis brokket hæmmer dig i dit arbejde eller i dine fritidsaktiviteter
 • Hvis brokket har en tendens til at sætte sig fast og er svært at trykke på plads
 • Hvis du har et lårbrok

  Det taler imod operation:

  • Hvis brokket ikke generer dig særlig meget
  • Hvis du har en alvorlig hjerte- eller lungesygdom, eller hvis du af andre grunde har et dårligt helbred

  Hvis du er i tvivl, om operation er det rigtige valg for dig, er det en god idé at vente og se, hvordan det går. Du kan altid få en ny vurdering og ændre din beslutning.

  I nogle tilfælde vil du blive anbefalet et brokbind i stedet for en operation. Hvis lægen ordinerer et brokbind til dig, vil det være gratis for dig.

  Valg af operationsmetode

  De fleste brok kan opereres enten ved åben operation eller ved kikkertoperation. Til samtalen i ambulatoriet vil du og kirurgen tage stilling til, hvilken operationstype, der er bedst i din situation. Uanset metode vil operationen altid være i fuld bedøvelse.

  En åben operation vil ske gennem et snit i huden i maveskindet, mens en kikkertoperation vil ske gennem 3-6 små huller (ca. 1 cm lange) i maveskindet, som instrumenterne kan føres ind gennem bughulen med. Ét af instrumenterne er et lille videokamera.

  En kikkertoperation giver som regel færre smerter efter operationen end en åben operation. Derfor kan det være en fordel at vælge kikkertoperation ved operation for dobbeltsidig lyskebrok.

  I sjældne tilfælde kan det være vanskeligt at få ordentligt overblik inde i bughulen, og det kan derfor blive nødvendigt under operationen at ændre fra kikkert til åben operation.

  Hullet i bughulen lukkes i begge operationstyper ved at sætte et net af kunststof ind som forstærkning. Det dækker ca. 5 cm på alle sider af brokhullet (også kaldt brokporten) og går ikke i opløsning, men bliver siddende som forstærkning resten af livet.

  Særligt om navlebrok

  Ved operationen lægger man et bueformet operationssnit i huden lige under eller lige over navlen. Igennem operationssnittet skubbes brokindholdet tilbage i bughulen, og det svage sted i bughulen sys sammen.

  Hvis det svage sted i bughulen kun er millimeterstort, kan man vælge at sy det sammen med en uopløselig tråd i stedet for at sætte et kunststofnet ind.

  Ved operation for stort navlebrok kan det blive nødvendigt at lægge et lille plastikrør (dræn) ind for at fjerne væske fra operationssåret. Plastikrøret fjernes dagen efter operationen.

  Det kan være nødvendigt at fjerne navlen for at nedsætte risikoen for tilbagefald af brokket. Du skal før operationen give os besked, om du er indforstået med, at navlen bliver fjernet, hvis det viser sig at være nødvendigt.

  Komplikationer til operationen

  Bedøvelse

  Det er yderst sjældent, at der sker komplikationer til selve bedøvelsen. Medmindre man lider af alvorlig sygdom i lungerne eller i hjertet, er der ikke forskel i risikoen for komplikationer til bedøvelsen ved de to operationsmetoder. Ved visse hjerte – og lungesygdomme fraråder vi dog kikkertoperation. Forud for operationen kan du ved behov komme til at tale med en narkoselæge om bedøvelsen.

  Sårproblemer

  Infektion i operationssåret optræder hos ca. 1% (både ved åbne operationer og kikkertoperationer). Behandlingen består oftest i at fjerne trådene i huden og rense såret. Efter operationen udvikler en del patienter en væskeansamling, hvor brokket tidligere sad. Tilstanden er ufarlig og forsvinder af sig selv indenfor 2 måneder. Hvis væskeansamlingen generer meget, kan væsken suges ud med en sprøjte. Væskeansamlinger ses hyppigere (20%) efter en kikkertoperation end efter en åben operation.

  Vandladningsproblemer

  Ca. 5% får problemer med at tisse lige efter en brokoperation. Det kan være nødvendigt at tømme blæren med kateter nogle få gange.

  Smerter og føleforstyrrelser

  Ca. 10% vil have smerter eller føleforstyrrelser i operationsområdet den første tid efter operationen – uanset om det er kikkertoperation eller åben operation. Generne vil ofte forsvinde indenfor de første par måneder efter operationen.

  Blødning

  Ca. 1% af alle brokoperationer vil medføre behandlingskrævende blødning. Behandlingen kan enten være jernbehandling og/eller blodtransfusion. I meget sjældne tilfælde er det nødvendigt med en ny operation.

  Blødning omkring sårene ses ved begge typer af operation. Oftere opstår der en overfladisk blodansamling i huden (”blåt mærke”). Denne tilstand er helt ufarlig og vil forsvinde af sig selv. Hos mænd vil blodansamlingen ofte vise sig på penis og på pungen, men det forsvinder med tiden, og der er ikke behov for behandling af det.

  Gendannelse af brokket

  1-2% patienter opereret med kikkert vil opleve, at brokket gendanner sig inden for det første år efter operationen. Risikoen er størst, hvis det brok, der skal opereres, er meget stort. Der er lidt større risiko for, at et brok gendanner sig, hvis du er opereret med åben operation.

  Sjældne, men alvorlige komplikationer

  Til alle operationer er der risiko for alvorlige komplikationer, men det er yderst sjældent.

  • Under operationen kan kirurgen komme til at beskadige organer inde i bughulen (f.eks. tarm, urinblære eller blodårer). Behandlingen afhænger af, hvilken skade, der er sket, men ofte vil det være nødvendigt at foretage en åben operation i bughulen. Denne komplikation opstår i få promille af kikkertoperationerne og formentlig endnu sjældnere ved åbne operationer.
  • Hos mænd kan blodårerne til testiklen blive beskadiget. Dette kan betyde, at den pågældende testikel bliver mindre og ikke længere fungerer. Denne komplikation optræder med lige så få promille ved kikkertoperation som ved åben operation.
  • Hos nogle patienter vil kroppen afstøde det kunststofnet, der bliver sat ind over hullet i bugvæggen. Sker dette, vil det ofte være nødvendigt at foretage en ny operation og fjerne kunststofnettet. Denne komplikation sker for mindre end én promille af patienterne med lige så lav risiko ved begge typer operationer.
  • Nogle patienter vil efter operationen have svære, kroniske smerter. Denne komplikation ses ved få promille efter kikkertoperation og lidt oftere efter åben operation.

  Inden operationen – hvis dit brok sætter sig fast

  Hvis generne fra dit brok ændrer sig pludseligt i form af smerter samtidig med, at det ikke kan trykkes på plads, er der behov for akut lægelig vurdering.

  Hvis du allerede har været til undersøgelse i vores ambulatorium, kan du kontakte Dagkirurgisk Afsnit K på telefon 3863 5717, hverdage mellem kl. 07.00-20.00.

  Udenfor Dagkirurgisk Afsnit K’s åbningstid kan du kontakte Kirurgisk Modtageafsnit KMO på telefon 3863 5635.

  Hvis du endnu ikke har været til undersøgelse i vores ambulatorium, skal du kontakte din praktiserende læge, ringe 1813 eller henvende dig i Akutmodtagelsen.

  Hvis der er tale om et fastsiddende, smertefuldt brok, kan det blive nødvendigt med en akut operation.

  Ambulant kontrol

  I nogle tilfælde er nødvendigt med ambulant kontrol efter brokoperationen. Det vil du få mere at vide om i forbindelse med din operation.

  Redaktør