Betændelse i kroppen - undersøgelse (Leukocytskintigrafi)

Du skal undersøges for betændelse i kroppen, ved en skintigrafi, der er en skanning af kroppen, hvor der bruges radioaktivt sporstof.

Kort om undersøgelsen

Du skal undersøges for betændelse i kroppen ved en skintigrafi. En skintigrafi er en skanning, hvor vi bruger radioaktivt sporstof. Sporstoffet gør områder med eventuel sygdom synlige på skanningsbillederne.

Undersøgelsen forløber over 2 dage. Du kan forvente at være på hospitalet i 6 timer første dag og i 1 time anden dag.

Vigtig forberedelse

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Tag din medicin, som du plejer

Op til undersøgelsen kan du tage din medicin, som du plejer.

Fjern bælter, smykker med mere inden undersøgelsen

Du vil blive bedt om at fjerne smykker og eventuelt nogle typer af tøj fra det område, der skal skannes, fordi det forstyrrer skanningen. Tag gerne dine smykker af hjemmefra.

På hospitalet 

Undersøgelsen

Vi tager en blodprøve fra din arm. Du skal vente i cirka 2 timer, mens vi tilsætter sporstoffet til blodprøven. Vi sprøjter blodet med sporstoffet ind i armen igen. Du skal vente i cirka 2 timer, mens sporstoffet fordeler sig i kroppen. Du ligger ned, mens vi skanner dig. Skanningen varer cirka 1 time. I nogle tilfælde skanner vi dig igen efter et par timer.

Næste dag skanner vi dig igen. Skanningen varer cirka 30 minutter.

Billede af en SPECT-CT-skanner med en patient i.

Hjemme igen

Sporstoffet giver ingen bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved sporstoffet, og det udskilles hurtigt fra kroppen.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Du kan få mere viden om undersøgelser med radioaktive sporstoffer på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’Nuklearmedicinske undersøgelser og risiko’.

Redaktør