Bedøvelse til kunstigt knæ eller -hofte operation, information om

Her finder du information om operationsforløbet i forbindelse med din knæ- eller hoftealloplastik.

Velkommen 

Vi vil gerne forberede dig så godt som muligt til din bedøvelse i forbindelse med din operation af nyt knæ eller hofte.

Før operationsdagen

Du vil altid tale med en anæstesilæge forud for operationen, som blandt andet udspørger dig om dit helbred, din vanlige medicin, tidligere bedøvelser, levevis og allergier. Du har mulighed for at drøfte særlige ønsker i forbindelse med bedøvelsen og eller stille spørgsmål. 

Hjemme på operationsdagen

Du skal være fastende, fordi mavesækken skal være tom for at undgå, at maveindhold kan løbe ned i lungerne under operationen.

Det betyder, at du må spise og drikke normalt indtil 6 timer før operationen.  

Herefter må du ikke indtage mad, alkohol eller mælkeprodukter. Du må dog gerne drikke vand, saft, the og kaffe helt frem til 2 timer før operationen. 

Vi anbefaler meget, at du indtager 1-2 glas vand eller saft 2 timer før operationen, men herefter må du heller ikke indtage nogen former for væske.

Det er tilladt at ryge, tygge tyggegummi og spise enkelte bolcher. 

Det er vigtigt, at du overholder fastereglerne uanset på hvilken måde, du skal bedøves.

Medicin

Du skal tage din sædvanlige medicin på operationsdagen, med mindre du har aftalt andet med din kirurg eller anæstesilægen.

På operationsdagen

Du må gerne medbringe briller, høreapparat og tandprotese til operationsstuen, samt egen medicin til behandling af fx astma. Endvidere gerne musik vha. egen smartphone og høretelefoner. For at sikre korrekt overvågning under operationen skal du undgå make-up og neglelak.

Medbring ikke penge, smykker, ur, hårspænder eller lignende og fjern evt. tungepiercing.

Du bliver hentet af en portør, der ledsager dig til operationsgangen. Ved behov må du efter aftale og gældende retningslinjer have en pårørende med indtil du bliver hentet til operation. 

På operationsgangen

Du vil blive modtaget af personalet, som spørger dig om dit navn og CPR-nummer, allergier og hvilken type operation du skal have udført, og om kirurgen har markeret dit operationsområde med et kryds på huden.

Alt dette gør vi for at sikre, at du får den korrekte behandling. Du får anlagt en tynd plastikslange i en blodåre på håndryg eller arm(drop) for, at vi kan give dig væske og medicin. 

Du får desuden sat overvågningsudstyr på, som viser din hjerterytme, puls, blodtryk og iltindhold i blodet.

Rygbedøvelse (spinal bedøvelse)

Ved rygbedøvelse sprøjtes lokalbedøvende medicin ind gennem en ganske tynd nål i ryggen til spinal-rummet. Herved bedøves nerverne til underkroppen. Anæstesilægen anlægger bedøvelsen, mens du sidder op eller ligger på siden og krummer dig sammen.

Kort tid efter bedøvelsen er lagt, mærker du en varm og snurrende fornemmelse i benene og den nederste del af kroppen, og snart vil du ikke kunne føle din underkrop og ej heller kunne bevæge dine ben. 

Det er som regel hurtigt og nemt at anlægge en rygbedøvelse, men hvis du ønsker det, kan du få lidt beroligende medicin imens. 

Bedøvelsen vil holde op med at virke efter nogle timer. 

Hvis du får rygbedøvelse, er du vågen og smertefri under operationen. Du kan få lidt afslappende medicin, så du ligger og småsover, og du kan høre musik via din egen medbragte musik. 

Hvilke komplikationer er der i forbindelse med rygbedøvelse? 

Enkelte vil opleve hovedpine efter rygbedøvelse. De fleste tilfælde er lettere og vil forsvinde indenfor en uge. I nogle tilfælde kan man have voldsom hovedpine, når man er oppe, som letter når man lægger sig ned. I dette tilfælde skal du kontakte den afdeling, hvor du var indlagt.

Afdelingen vil tage kontakt til en anæstesilæge.

Anæstesilægen kan evt. fortælle dig mere om risikoen i forbindelse med din operation.

Fuld bedøvelse 

Anæstesilægen sprøjter den bedøvende medicin ind via drop, og i løbet af få minutter falder du i søvn. Under hele operationen er der specialuddannet anæstesipersonale til at overvåge dig og sørge for, at du sover og er smertefri. 

Er det farligt at blive fuldt bedøvet? 

Med moderne bedøvelsesmidler og overvågningsudstyr er det meget sikkert at blive bedøvet. Der er uddannet anæstesipersonale til stede under hele operationen.

Hvis man fejler andet end det, man skal opereres for, fx. hjertesygdom, er der større risiko for komplikationer.

Anæstesilægen kan fortælle dig mere om risikoen i forbindelse med din operation.

Kaster man op efter bedøvelsen? 

Nogle får kvalme og kaster op efter operationen. Der findes effektive midler imod dette. Generne svinder som regel efter et døgn. 

Får jeg mange smerter efter operationen? 

Smertebehandlingen vil starte allerede inden operationen, og den bliver efterfølgende justeret efter behov i samråd med dig. 

Du må ikke forvente at blive helt smertefri, men husk at sige til hvis du har smerter eller kvalme i en sådan grad, at det forhindrer dig i at komme ud af sengen.

Efter operationen 

Efter operationen bliver du kørt til Opvågningsafsnittet. På Opvågningsafsnittet fortsætter overvågning af hjerterytme, blodtryk og vejrtrækning, indtil du er vågen og velbefindende.

Du vil få ekstra ilt gennem et tyndt plastikkateter i næsen samt smertestillende medicin efter behov. Hvis du har kvalme eller kaster op, vil du få medicin imod dette. Da smerter opleves forskelligt fra menneske til menneske, er det vigtigt, at du siger til hvis du har ondt. 

Besøg og forespørgsler

Af hensyn til de andre patienter og på grund af begrænset plads er det ikke altid muligt at få besøg i Opvågningsafsnittet. 

Du kan først forvente at få besked om operationen, når du er tilbage i din egen afdeling. 

Redaktør