Bakteriel arthritis, vejledning til patienter med

Her finder du information om dit forløb på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit M4 som patient med bakteriel arthritis.

Definition af bakteriel arthritis:
Infektion i et led forårsaget af bakterier, som typisk viser sig ved rødme, hævelse, smerter og evt. temperaturforhøjelse

Velkommen til Ortopædkirurgisk Afdeling M

Hensigten med denne folder er, at give dig et indblik i, hvordan din indlæggelse vil forløbe.

Afsnit M4 er et akut afsnit, og der bliver løbende indlagt patienter med forskellige ortopædkirurgiske lidelser. Derfor vil du opleve, at der er patienter, der er ankommet efter dig, som bliver taget imod først.

Du er henvist til denne afdeling, fordi du har symptomer på bakteriel arthritis og skal udredes for dette.

Forløbet ved denne sygdom er meget forskelligt, og derfor tilrettelægges behandlingen individuelt.

Modtagelse på M4

Når du møder på afsnittet, vil vi som noget af det første måle dit blodtryk, puls, iltning i blodet, temperatur og din vejrtrækning. Du vil også få taget blodprøver, og der skal tages et røntgenbillede af det pågældende led.

Du vil blive bedt om at være fastende i tilfælde af, at du skal opereres. Efter aftale med personalet kan du evt. få mulighed for at drikke tynde væsker (saft, the, kaffe –dog uden mælk). Du vil blive set af to læger, der dels skriver en journal på dig – dvs. lytter på hjerte og lunger, spørger om dine øvrige sygdomme og din faste medicin, og dels tager stilling til din videre behandling.

Hvad skal du være forberedt på

Det er vigtigt, at du er forberedt på ventetid, og hvis du skal opereres, kan operationen evt. blive udsat. Dette vil være på grund af andre patienter, hvis tilstand kræver hurtigere behandling end din. Vi beklager, men beder om forståelse fra din side.

Smerter

Det er forventeligt, at der er forbundet en del smerter med din sygdom. Der vil, så snart du bliver indlagt, blive ordineret fast smertestillende medicin til dig, som vil blive justeret efter behov. Derfor er det vigtigt, at du orienterer personalet, hvis du har smerter.

Bedøvelse

Hvis du skal opereres, kan det foregå på to måder. Enten ved fuld bedøvelse eller rygmarvsbedøvelse.

Hvis du skal have foretaget en ledpunktur (se senere,) foregår dette oftest i lokalbedøvelse. Hvis det er nødvendigt at lave en kikkertundersøgelse, foregår dette i fuld bedøvelse. Du vil inden en evt. operation få lejlighed til at tale med en narkoselæge, hvis du skal i fuld bedøvelse.

Før operationen

Faste og tørste

Hvis du skal i fuld bedøvelse eller rygmarvsbedøvelse, skal du faste (ingen mad, tyggegummi, pastiller eller andet) i 6 timer og tørste i mindst 2 timer. I op til 2 timer før operationen må du drikke tynde væsker, det vil sige saftevand, vand, kaffe og the – dog uden mælk. Du vil få besked om tidspunkter af plejepersonalet.

Omklædning

Hvis det vurderes, at du skal på Operationsgangen, bliver du bedt om at skifte tøj – du får udleveret et sæt undertøj, et par sokker og en badekåbe, som du skal have på, når du bliver hentet til operation.

Det er vigtigt, at du er helt ren, når du køres til operation. Du skal derfor have børstet tænder og have været i bad indenfor de sidste 12 timer (se pjecen ”10 vigtige baderåd før operation!). Du vil desuden blive bedt om at fjerne evt. make- up, neglelak og smykker.

Når du er klar, og der er plads på Operationsgangen, bliver du hentet af en portør.

Operation

En ledpunktur er et lille indgreb, der foretages i lokalbedøvelse. Hvis det er muligt, trækkes der væske ud fra leddet med en kanyle. Væsken sendes til undersøgelse for at se, hvilke bakterier der forefindes samt sukkerindholdet. Du vil også få taget en blodprøve for at se sukkerindholdet i blodet.

Artroskopi er en kikkertundersøgelse, der foregår i fuld bedøvelse. Man vil igennem nogle små huller fjerne slimhinden og rense op i leddet for at lette trykket.

Efter operation

Når operationen er færdig, bliver du overført til Opvågningsafdelingen, hvor du ligger, indtil du er helt vågen, hvorefter du bliver kørt tilbage til M4. Her bliver du modtaget af plejepersonalet. Du får målt blodtryk, puls, temperatur, iltning i blodet og vejrtrækning, og du bliver tilbudt mad, drikke og evt. smertestillende medicin.

Behandling

Når de nødvendige prøver og undersøgelser er foretaget, vil du blive sat i intravenøs antibiotisk behandling (medicin direkte i en åre). Du vil få fast smertestillende behandling, som justeres efter behov.

Du skal forvente, at den intravenøse behandling kan vare i to uger, og herefter skal du have tablet behandling i ca. 6 uger.

Der vil blive taget blodprøver 2 gange om ugen, og dine resultater vil blive set og diskuteret på mikrobiologisk konference, som er hver onsdag i afdelingen.

Træning

Så længe du er i intravenøs behandling, må du oftest ikke belaste det syge led (dvs. støtte på ben, løfte ting og lignende.), men det er derimod vigtigt, at du vedligeholder bevægelighed og muskelfunktion i og omkring leddet. Afdelingens fysioterapeut vil instruere dig i øvelser og vejlede dig med henblik på dette.

Når du overgår til tabletbehandling øges træningen og belastningen.

Orlov

Når din diagnose er stillet, og du i øvrigt er velbefindende og kan bevæge dig rundt selvstændigt, er det muligt at gå på orlov imellem de intravenøse behandlinger. Du skal dog aftale dette med personalet og selv sørge for transport til og fra hospitalet.

Udskrivelse

Når du er færdig med din intravenøse antibiotiske behandling og kan overgå til tabletbehandling, kan du udskrives.

Du får tabletter med hjem til det første døgn, herefter skal du gå på apoteket, hvor der er lagt recepter ud til dig elektronisk 

Hvis det vurderes, at der er behov for ambulant kontrol, vil du blive indkaldt per brev eller i E-boks. Du vil også blive bedt om at møde op til blodprøvekontrol 1 gang om ugen på Bispebjerg Hospital.

Du vil i samarbejde med fysioterapeuten planlægge det videre ambulante genoptræningsforløb.

Hvad skal du være opmærksom på efter udskrivning

Efter udskrivelsen skal du være opmærksom på infektionstegn, det vil sige rødme, varme, hævelse, tiltagende smerter og temperaturforhøjelse. Du skal være opmærksom på, at det ikke er tilladt at køre bil, hvis du får morfinpræparater som smertestillende eller har bandage på det syge led.

Hvis der opstår problemer, kan du indenfor de første 10 dage ringe til Afsnit M4, herefter kan du kontakte M ambulatorium eller egen læge.

Forebyggelse (KRAM - Kost, Rygning, Alkohol, Motion)

Det er vigtigt, at du fører en sund og aktiv livsstil, da det forebygger sygdom, som f.eks. infektioner, og har en god indflydelse på et godt resultat af behandlingen.

Redaktør