Atypisk parkinson - information om daghospitalet

En præsentation af daghospitalet og teamet.

Formålet med besøget i daghospitalet

  • Du får vejledning og rådgivning
  • Dine symptomer kan blive vurderet over flere timer. 
  • Dine behov for evt. ny medicin eller undersøgelser kan blive vurderet. Du kan evt. prøve og blive vejledt i brug af ny medicin.
  • Dine behov for hjælpemidler og træning bliver vurderet.

Antal af timer eller dage i dagshospitalet vil være afhængig af formålet med dit ophold. Du skal regne med at afsætte hele dagen til det første møde, hvor der skal lægges en plan for dit forløb.
Der kan opstå ventetid, da hospitalet også har akutte opgaver.
Hvis du ønsker det, må dine pårørende meget gerne deltage ved samtalerne.

Det en god ide at medbringe lidt læsestof. Kaffe og drikkevarer står i venteområdet til fri afbenyttelse.

I vestibulen, indgang 60 forefindes kiosk/cafe.

 

Personale

Din personlige læge og sygeplejerske er dine gennemgående kontaktpersoner, og sikrer dig en sammenhængende behandling og pleje. De vil, sammen med dig, lægge plan for forløbet i daghospitalet. Der kan dog forekomme ændringer
i lægernes fremmøde, så du kommer til at møde andre end din kontaktlæge.

Få råd og vejledning af sygeplejersken, som har specialviden indenfor pleje og behandling af patienter med atypisk parkinsonisme. Samtaler med sygeplejerskerne kan enten foregå: I sammenhæng med en lægekonsultation, som en selvstændig aftalt sygeplejekonsultation eller telefonisk i træffetiden.

Forberedelse til telefonsamtaler eller besøg i ambulatoriet

Prioritér, hvad der er vigtigst at få drøftet. Skriv det evt. ned, så vi kan tage udgangspunkt i det, der er vigtigst for dig. Det kan f.eks. være: Ændringer i din tilstand, etablering af kontakt til hjemmeplejen eller tvivl om medicinen.

Medicin

Medbring altid en liste over den medicin, som du får. Spørg ved tvivl om:

  • Hvordan medicinen skal tages
  • VIrkning eller bivirkninger til medicinen

Fornyelse af recepter

Recepter skal fornyes hos din egen læge. Enkelte præparater kan du kun få efter aftale, via kontakt til daghospitalet.

Transport

Det vil fremgå af indkaldelsesbrevet, om der er bestilt transport. Kontakt daghospitalet i telefontiden, hvis du er i tvivl. Du skal være klar minimum 1½ time før den aftalte tid i daghospitalet, hvis du har brug for transport og bor i Region Hovedstaden.

Afbud

Husk at melde afbud i god tid, da der er lang ventetid i daghospitalet. Tilmeld dig evt. NEM-SMS via Borger.dk, så du bliver mindet om mødetidspunktet.

Redaktør