Apopleksi - gode råd

Gode råd til dig, som har haft en apopleksi

Velkommen til N10Amb

Vi har skrevet en række gode råd til dig og dine pårørende. Disse kan være en god hjælp inden besøget i N10Amb.

Spørg hellere for meget end for lidt

Det er vigtigt at forstå, hvad du skal undersøges for, hvad lægerne har fundet ud af indtil nu, og hvilken behandling du får.

Skriv ned undervejs

I forbindelse med din sygdom er det ofte en god idé at kunne beskrive udviklingen af nye symptomer. Derfor kan det være en hjælp at skrive dine spørgsmål ned, så du husker at stille dem under konsultationen.

Flere ører hører bedre

Hav gerne en pårørende ved din side under konsultationen. Det er en fordel, at to har hørt, hvad der er blevet sagt, så alle nuancer kommer med.

Støt sikkerheden

Tjek dit navn og dit personnummer sammen med personalet, hver gang du skal til konsultation. 

Kend din medicin

Du skal vide, hvad din medicin hedder, hvorfor du får den, samt hvordan og hvor længe du skal tage den. Oplys personalet om den medicin, som du har taget op til dit besøg. Hvis du benytter kosttilskud, naturprodukter, alternativ behandling eller følger særlige kostråd, bedes du ligeledes informere personalet om dette.

Få kendskab til livsstilens betydning for dit helbred

Få råd og vejledning hos personalet vedr. kost, rygning, alkohol og motion. Læs afdelingens patientinformation.

Ferierejser

Når du har været indlagt, skal du undersøge dit forsikringsselskabs regler, før du rejser. Grønt lys fra lægen medfører ikke nødvendigvis grønt lys fra forsikringsselskabet.

Forsikring for kritisk sygdom

Undersøg om du kan du få udbetalt præmie, hvis du har pensionskasse/forsikring for kritisk sygdom. 

Kørselsforbud

Tal med lægen om evt. kørselsforbud.

Træthed

Det er helt normalt at føle træthed, ikke magte det samme som før skaden, miste overblikket eller hvis følelserne og evnen til at huske og koncentrere dig svinger en hel del. Det sociale samspil og andre krav kan desuden opleves uoverskuelige. Lyt til din krop. Begynd med at arbejde ganske få timer dagligt de første par uger. Tag evt. en fridag midt på ugen om muligt, så du kan hvile dig. Læg langsomt flere arbejdstimer til, indtil du når det ønskede niveau.

Ved tvivl, behov for receptfornyelse eller lægehjælp efter besøget

Det er en god ide at spørge, hvordan behandlingen skal fortsætte, og hvad du selv kan gøre.

Ved behov for lægehjælp, skal du kontakte:

  • Din egen læge, hvis du har brug for nye recepter, lægelig behandling m.m.  Denne modtager automatisk besked om din indlæggelse og behandling.
  • Lægevagten, hvis du har brug for lægehjælp uden for din egen læges åbningstid, dvs. i tidsrummet 16-08 og i weekender og helligdage
  • Akuttelefonen 1813 ved tvivl om sygdom eller skade (kun for borgere i Regionh). Døgnåbent.
  • 112, ved behov for livstruende akut behandling

Afbud

Husk at melde afbud i god tid, da der er lang ventetid i daghospitalet. Tilmeld dig evt. NEM-SMS via Borger.dk, så du bliver mindet om din aftale via mobiltelefonen.

Redaktør