Ambulatorium S40 - velkommen til

I denne information finder du praktiske ogalmene oplysninger om ambulatorium S40 iVidencenter for Sårheling.

I denne information finder du praktiske og almene oplysninger om ambulatorium S40 i Videncenter for Sårheling.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte personalet. 

Vores adresse

Ambulatorium S40
Videncenter for Sårheling
3. Tværvej - indgang 4, st. 
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV

Telefontid

Alle hverdage kl. 8.00 - 14.00
Telefon 38635134. 

Daglig ledelse:

  • Anders Laursen, overlæge
  • Bo Jørgensen, overlæge
  • Merete Hartun Jensen, afdelingssygeplejerske

Afbud

Hvis du bliver forhindret i at møde til en aftalt tid, er det vigtigt, at du giver os besked hurtigst muligt på ovennævnte telefonnumme, så vi kan tilbyde den ledige tid til en anden patient. 

Transport

I henhold til loven om Frit Sygehusvalg gælder følgende regler.

Hvis du bor i Region Hovedstaden og den behandlende læge skønner, at din helbredstilstand umuliggør transport med offentlige transportmidler, har du ret til fri transport. Alt efter afstanden mellem din bopæl og hospitalet skal du være klar fra 1½ - 2 timer før mødetidspunktet. 

Bor du udenfor Region Hovedstaden, skal du selv kontakte kørselskontoret i dit lokalområde.

Hvis du er bevilget kørselsgodtgørelse, skal du ved fremmøde i ambulatoriet henvende dig til lægesekretæren i receptionen. Hun vil udlevere gyldig dokumentation. 

Parkering

Der er et begrænset antal 3-timers parkreringspladser på hospitalets område samt  enkelte parkeringspladser forbeholdt invalidebiler. Parkering uden for de afmærkede båse er ikke tilladt af hensyn til ambualancekørsel. Det kan endvidere oplyses, at parkeringsvagterne hyppigt kontrollerer ulovlig parkering på hospitalets område. 

Det kan tilrådes at parkere på vejene uden for hospitalet. 

Rygning

Hospitalet er røgfrit område for alle både indendørs og udendørs.

Mobiltelefon

Du må gerne medbringe og benytte din mobiltelefon, men tag venligst hensyn, så du ikke forstyrrer andre.

Smitte

For at forebygge overførsel af smitsomme sygdomme (influenza og lign.) opfordrer vi til at man benytter de fremlagte spritservietter i patientmodtagelsen samt ved venteværelset. 

Præsentation af afdelingen

Videncenter for Sårheling undersøger og behandler patienter med alle typer af kroniske sår. Afdelingen består af et ambulatorium samt et sengeafsnit med 15 senge og en operationsstue.

Til afdelingen er knyttet særlige funktionsområder: Fodterapi, sygeplejerske-ambulatorium, telemedicin, kompressions-lymfødemklinik samt en udgående hospitalsfunktion.

Udover pleje og behandling arbejder afdelingen med udvikling og medvirker derfor i en del projekter. Du kan evt. blive spurgt, om du vil deltage i et projekt.

Afdelingen (ink. ambulatoriet) modtager ikke akutte patienter. 

Behandling af kroniske sår kræver ekspertise fra forskellige faggrupper, som indgår i et tæt tværfagligt samarbejde.

I ambulatoriet møder du derfor læger, sygeplejersker, fodterapeuter, lægesekretærer og portører. Vi samarbejder desuden med fysio- og ergoterapeuter.

Det vil ikke nødvendigvis være den samme sygeplejerske, fodterapeut eller læge, du ser, hver gang du er her. 

Du er velkommen til at tage en pårørende med.

Når du møder i ambulatoriet skal du henvende dig til lægesekretæren i receptionen, som du finder ved at gå til venstre ned ad gangen. Her skal du oplyse dit CPR-nummer eller fremvise dit mødekort, som du modtager ved første undersøgelse i ambulatoriet. 

Lægesekretæren registrerer din ankomst elektronisk. Herefter skal du tage plads i venteværelset, hvorfra du vil blive hentet. 

Ved venteværelset er der opstillet kolde drikke, som du er velkommen til at tage af. I venteværelset findes også forskellige informationspjecer, som du er velkommen til at tage med hjem.

Ved første besøg i ambulatoriet gennemgår du en nærmere undersøgelse og får lavet en journaloptagelse. Herefter udarbejdes et undersøgelsesprogram samt en behandlingsplan.

Du skal medbringe:

  • Dit indkaldelsesbrev eller mødekort
  • Det tilsendte oplysningsskema i udfyldt stand, indeholdende eller vedlagt en medicinliste
  • Evt. håndsyet fodtøj eller anden behandlingssko
  • Evt. læsestof hvis der skulle være ventetid
  • Evt. noget spiseligt hvis du har diabetes eller mødetidspunktet falder samme med din sædvanlige spisetid

Hjemmeplejen

Hvis behandlingen af dine sår kræver assistance fra hjemmesygeplejerske mellem besøgene her i ambulatoriet, giver vi besked til hjemmesygeplejen i det område, hvor du bor.

Ventetid

I ambulatoriet er der mange aktiviteter i gang på samme tid, og derfor kalder vi ikke patienterne ind i den rækkefølge, de er ankommet. Det er vores mål at begrænse ventetiden, men af forskellige årsager kan ventetid forekomme, hvilket vi beklager. 

Vi bestræber os på at orientere dig om årsagen og om hvor længe, du skal vente. 

Svar på undersøgelser

Alle undersøgelsesresultater bliver hver dag gennemgået. Såfremt du ikke hører fra os, kan du gå ud fra, at dine prøvesvar er i orden.

Klager

Hvis du er utilfreds med behandlingen, tager vi gerne en snak om problemet. 

Hvis du ønsker at sende en officiel klage, hvor det drejer sig om mere praktiske forhold som foreksempel personalets service, skal dette ske til hospitalets direktion.

Hvis du har klager af sundhedsfaglig karakter (behandlingen af din sygdom) skal klagen sendes til patientklagenævnet.

Hospitalets patientvejleder, som træffes på telefon 38 66 66 32 alle hverdage kl. 10 - 13, fredag 10-12, hjælper dig gerne.

Redaktør