Afføring, opsamling for fedtindhold og mængde

En vejledning i, hvordan man tager prøven.

Formål

Til denne undersøgelse måles, hvor megen afføring, der udskilles i tre på hinanden følgende døgn (72 timer), og der undersøges, hvor meget fedt, der udskilles via afføringen.

Udførelse

Opsamlingen foregår over 3 døgn. Du får 3 spande, som er mærket med navn og cpr.nummer. 1 spand til hvert døgn (24 timer). Dato skal påføres hver spand.

Korrekt prøvetagning

For at opnå et pålideligt resultat er det vigtigt, at opsamlingen foretages omhyggeligt. Al afføring som kommer i det angivne tidsrum skal opsamles. Hvis noget afføring går tabt, skal du oplyse om det. Det kan betyde, at hele opsamlingen må gentages. Der må kun komme afføring i spanden. Det vil sige ingen urin, papir eller plastikposer.

Aflevering af prøverne

Skal afleveres senest kl. 11.00 om formiddagen i Medicinsk Ambulatorium K, den dag hvor man afslutter opsamlingen. Det er vigtigt, at alle 3 spande afleveres, også hvis den ene spand er tom; blot der er dato på.

Hver spand placeres i en plastikpose som lukkes. Til sidst samles de 3 spande i en stor pose. Alle spande og poser får du udleveret i ambulatoriet. 

Prøvesvar

Medicinsk Ambulatorium K vil modtage svaret ca. 2 - 3 uger efter.

Redaktør