Adalimumab, Amgevita, Humira, injektionsbehandling

Her kan du læse om behandling med adalimumab, som anvendes ved behandlingen af psoriasis, psoriasisgigt og hidrosadenitis. Handelsnavnet er fx. Amgevita og Humira.

Hvad er adalimumab?

Adalimumab er et lægemiddel, der bl.a. bruges til behandling af psoriasis, psoriasisgigt og hidrosadenit. Adalimumab hører til gruppen af lægemidler, der kaldet ”biologisk medicin”. 

Handelsnavnet for adalimumab kan være Amgevita eller Humira.

Adalimumab bruges bl.a. til behandling af psoriasis og psoriasisgigt, hvor immunforsvaret er overaktivt. Adalimumab dæmper immunforsvarets aktivitet, så fx. hudsymptomer mindskes. 

Hvordan tages adalimumab?

Adalimumab tages som en indsprøjtning i underhuden. Sygeplejersken vil lære dig, hvordan behandlingen foregår. Du skal bl.a. lære at indsprøjte medicinen. Hvis du ikke kan stikke dig selv, kan du få hjælp hos egen læge eller af en hjemmesygeplejerske. Man starter behandlingen med en højere dosis end vedligeholdelses-behandlingen.

Hvor hurtigt virker behandlingen?

Virkningen indtræder efter et par måneder. Hvis behandlingen har tilstrækkelig virkning, skal du fortsætte med indsprøjtningerne. Hvis behandlingen ikke har tilstrækkelig effekt, eller har bivirkninger, skal behandlingen undertiden stoppes igen.

Før behandlingen

Før første behandling skal du have taget blodprøver og røntgenbillede af lungerne.

Kontrol af behandlingen

Du skal komme til kontrol i ambulatoriet med 3-6 måneders interval. Du får taget blodprøver hver gang.

Udlevering af medicn

Du får udleveret medicinen i ambulatoriet. Du aftaler med sygeplejersken, hvornår du kan hente medicin. Da medicinen er meget dyr, udleveres der kun medicin til 3-4 måneders behandling.

Du får udleveret en køletaske, da medicinen skal opbevares mellem 2-8°. Køletasken skal medbringes hver gang.

Ikke brugt eller defekt medicin skal afleveres i Hudafdelingen.

Hvilke bivirkninger kan forekomme?

Som alle andre lægemidler kan adalimumab give bivirkninger. Den hyppigste bivirkning er lokal hudreaktion på indstiksstedet (rødme, smerte og / eller kløe), som kan være 3-5 dage. Du behøver ikke holde pause ved forkølelse eller små overfladiske infektioner i huden.

Infektion

Da adalimumab påvirker immunforsvaret, betyder det, at risikoen for alvorlig infektion er øget. Skal du have antibiotika, har du feber eller er du sengeliggende skal du vente med at tage din adalimumab til, at du er frisk igen.

Du vil også være mere modtagelig for tuberkulose, hvorfor du bør være opmærksom, hvis der er tuberkulose i dine omgivelser.

Hvis du har mistanke om, at du har fået en alvorlig infektion, skal du kontakte Hudafdelingens sygeplejersker, da en pause i behandlingen kan være nødvendig.

Andre bivirkninger

Generelt giver adalimumab få bivirkninger. Oplever du andre bivirkninger end de nævnte, skal du tale med din læge i ambulatoriet.

Da adalimumab mindsker aktiviteten i immunforsvaret, kan det give en ganske let øget risiko for hudkræft og kræft i lymfeknuder. Hvis du har haft en form for kræft, skal du oplyse din læge i ambulatoriet herom.

Vaccinationer

Nogle vaccinationer (levende) bør ikke gives samtidig med adalimumab. Du bør derfor tale med din læge i Hudambulatoriet før evt. vaccination.

Alle patienter i behandling med adalimumab anbefales årlig influenza-vaccination.

Operation

Hvis du skal opereres, skal du drøfte med din læge i ambulatoriet, hvilke forholdsregler der bør tages.

Graviditet og amning

Hvis du planlægger at blive gravid, så bør du drøfte det med din læge i ambulatoriet. Der er ikke påvist nogen risiko ved graviditet og mænd i behandling med adalimumab.

Redaktør