AC-leddet - stabiliserende operation

Information og øvelsesprogram til patienter, der har haft stabiliserende operation af AC-leddet

Vi anbefaler, at du laver øvelserne efter vejledning af en fysioterapeut. 

Operationstype

Du har fået foretaget en stabiliserende operation af kravebenet.

Bandagering

Du skal have en skulderbandage på døgnet rundt i 5 uger. De første 2 uger skal skulderbandagen være fikseret til kroppen, og de efterfølgende 3 uger skal skulderbandagen være løs. Efter 5 uger fjernes skulderbandagen.

Restriktioner

Uge 0-2 efter operationen

Du må ikke bevæge skulderen.

Uge 3-5 efter operationen

Fra 3. uge må du begynde at træne uden skulderbandagen under supervision af fysioterapeut. Du må kun træne med øvelser under skulderhøjde og ingen udadrotation i skulderleddet.

Uge 6-8 efter operationen

Fortsat skulderøvelser. Du må nu træne med øvelser over skulderhøjde.

Smerter

Det er vigtigt, at du er ordentlig smertedækket. Du kan evt. bruge ispakning.

Badning

Du må med stor forsigtighed lirke armen ud af bandagen, når du skal i bad, dog tidligst 24 timer efter operationen. Det er vigtigt, at du holder armen og skulderen helt i ro og i samme position, som når den er i bandagen.

Arbejde

Du kan genoptage dit arbejde afhængigt af, hvor meget din skulder belastes. Tal med din læge eller fysioterapeut om dette.

Bilkørsel

Du må typisk begynde at køre bil fra 6. uge efter operationen, eller når det vurderes trafikmæssigt forsvarligt.

Løft

Du må kun løfte indenfor smertegrænsen. Vejledende: Uge 3-8 må du løfte max. 1 kg, når vægten er tæt på kroppen. Uge 8-12 må du løfte max. 5 kg, når vægten er tæt på kroppen. Efter uge 12 må belastningen langsomt sættes op.

Sport

Cykling

Du kan tidligst begynde at cykle på kondicykel fra 3. uge. Almindelig cykel kan du tidligst begynde at køre på 8 uger efter operationen. Racercykling tidligst 12 uger efter operationen.

Løb

Tidligst 8 uger efter operationen, når du kan holde sit skulderblad stabilt under løbet. Start evt. med skiftevis at løbe og gå, og stop, hvis du får smerter.

Overheadsport, bænkpres, armhævninger og kontaktsport 

Tidligst 6 måneder efter operationen og når skulderen er muskulær stabil.

Genoptræning

Du kan forvente et genoptræningsforløb på 12 uger. De første ca. 9 uger vil foregå på hospitalet og herefter fortsætter genoptræningen i kommunalt regi.

Du vil blive instrueret i øvelser af en fysioterapeut i forbindelse med din indlæggelsen eller ringet op kort efter udskrivelsen. Du bliver indkaldt til ambulant genoptræning 2-3 uger efter operationen.

Øvelser

☐ Øvelse 1

Under denne øvelse tages underarmen undtagelsesvis ud af bandagen. Bøj og stræk albuen langsomt med underarmen glidende langs kroppen. Lig lidt med albuen helt strakt.

BILLEDE KOMMER

☐ Øvelse 2

Knyt og spred fingrene for at undgå/mindske hævelse.

BILLEDE KOMMER

☐ Øvelse 3

Drej underarmen så skiftevis håndfladen og håndryggen peger opad.

BILLEDE KOMMER

☐ Øvelse 4

Klem om en tennisbold eller lignende. Hold spændingen i min. 5 sekunder og slap langsomt af.

BILLEDE KOMMER

☐ Øvelse 5

Placer skulderbladene korrekt ved at rette dig op og bevæge skulderbladene nedad mod baglommen.

BILLEDE KOMMER

☐ Øvelse 6

Bøj hovedet til siden, så øret bevæges ned mod skulderen og mærk et stræk på siden af halsen. Udføres til begge sider.

BILLEDE KOMMER

☐ Øvelse 7

Gør nakken lang ved at trække hagen tilbage.

BILLEDE KOMMER

Vigtig information til dig som, som er blevet opereret i armen, og som skal påbegynde genoptræning i Fysioterapien Bispebjerg Hospital

Når du har modtaget indkaldelsesbrevet med din første behandlingstid i Fysioterapien, vil vi bede dig logge på Min Sundhedsplatform og besvare QuickDASH spørgeskemaet.

Det er vigtigt, at du senest dagen inden du skal møde til din første behandling i Fysioterapien har besvaret QuickDASH spørgeskemaet, da din besvarelse giver fysioterapeuten et indblik i din arms funktion, når du påbegynder din genoptræning.

Spørgeskemaet vil også blive benyttet undervejs i dit genoptræningsforløb til at måle udviklingen i din arms funktion.

Redaktør