5-HIAA i urin, bestemmelse af

Du kan i denne pjece læse om undersøgelsen af 5-HIAA i urin.

Derfor skal du opsamle din urin

Du skal have bestemt mængden af 5-HIAA i din urin. Du skal derfor i et eller flere døgn opsamle din urin i en plastikdunk.

Sådan forbereder du dig

Visse fødevarer giver falsk udskillelse af 5-HIAA og må derfor ikke indtages 48 timer inden eller under urinopsamlingen. Det drejer sig om valnødder, bananer, tomater, ananas, kiwi, avokado og blommer.

Planlæg så vidt muligt opsamlingen, så du kan aflevere plastikdunken samme dag, som opsamlingen afsluttes. Det er mest praktisk at samle døgnurin, når du er hjemme, så du ikke skal tage dunken med andre steder. Kvinder skal ikke samle urin, når de har menstruation.  

Start på urinopsamlingen

  • Du har fået udleveret én eller to 2,5 liters plastikdunke af den afdeling, som har bestilt undersøgelsen.
  • Du kan begynde at opsamle din urin om morgenen. Gå på toilettet for at tømme blæren helt. Denne urin skal ikke i plastikdunken, men du skal skrive dit CPR-nummer, dato og tidspunkt på den tomme dunk.
  • Du skal nu opsamle al din urin i et døgn.
  • Hvis dunken bliver fyldt, fortsættes urinopsamlingen i en ny dunk, som mærkes med samme dato og tidspunkt.

Slut på urinopsamlingen

  • Sidste opsamling er præcis 24 timer efter, at du var på toilettet for første gang. Det vil sige, at hvis du var på toilettet klokken 7.00, er sidste urinopsamling klokken 7.00 den næste dag.
  • Du skal notere dato og tidspunkt for sidste urinopsamling på plastikdunken.

Urinopsamling gennem flere døgn

Hvis du skal opsamle urin i flere døgn i træk uden afbrydelser, skal du bruge en ny plastikdunk hver dag. Det er kun den første gang på toilettet, at du ikke skal opsamle din urin i dunken. Det er vigtigt, at du på hver dunk skriver dato og tidspunkt for, hvornår du startede og sluttede med at opsamle din urin.

Hvis noget går galt

Hvis der sker et uheld undervejs eller du glemmer at opsamle din urin i plastikdunken, skal du desværre begynde forfra, da resultaterne af målingerne ellers bliver upålidelige. Når du begynder forfra, skal du bruge en ny dunk. Husk at notere CPR-nummer, dato og tidspunkt på dunken.

Opbevaring af plastikdunkene

Hvis du skal opbevare en fyldt urindunk mere end et døgn, før du kan aflevere den, skal dunken stå så koldt som muligt. Anbring den for eksempel i en tætsluttende plastikpose og stil den i køleskabet.

Aflevering af plastikdunkene

Plastikdunken skal afleveres senest tre døgn efter, at urinopsamlingen er afsluttet. Den skal afleveres til den læge eller afdeling, der har bestilt undersøgelsen. 

Redaktør