Kommunikation med hjemmehjælpen

​​Hvad sker der med hjemmehjælpen, hvis jeg kommer på hospitalet?​

Hospitalet og din kommune arbejder sammen om at sikre, at du får den hjælp, du har brug for, når du har brug for den. Samarbejdet betyder også, at du ikke behøver at bekymre dig om at give besked til kommunen om din hjemmehjælp, hvis du skal du hospitalet. Det sker helt automatisk.

Hvis du kommer på hospitalet, får din kommune besked. På den måde kan hjemmehjælpen stilles i bero, indtil du er hjemme igen. Det gælder både ved akut indlæggelse og planlagt indlæggelse, samt ved udskrivelsen.

Hvis du ikke har haft brug for pleje og hjælp inden en indlæggelse, men har brug for det efterfølgende, sørger hospitalet og kommunen sammen for, at den nødvendige hjælp og pleje er klar til dig, når du bliver udskrevet.

Hvad sker der ved en planlagt indlæggelse?

Hvis du får h​jemmehjælp fra kommunen, giver hospitalet din kommune besked på forhånd, når der skal ske en planlagt indlæggelse. På den måde ved kommunen, at du ikke skal have hjemmehjælp i den periode.

Hvad sker der ved en akut indlæggelse?​

  • Hvis du bliver indlagt akut, bliver der automatisk sendt en elektronisk besked til kommunen, hvis du modtager hjemmehjælp eller pleje fra kommunen.
  • Kommunen kan så sætte hjælpen i bero, så længe du er indlagt.
  • Allerede når du bliver indlagt begynder planlægningen af udskrivelsen. Hospitalet opstarter hurtigst muligt en dialog med kommunen, hvor vi fortæller hvor lang tid, vi forventer, at du er indlagt. Her bliver der også taget stilling til, om der er behov for et udvidet samarbejde. Det kan f.eks. være, hvis du ikke umiddelbart kan udskrives til din egen bolig.
  • Du og dine pårørende bliver løbende inddraget i planlægningen. Det kan fx være ved en tværfaglig stuegang, hvor vi sammen aftaler en behandlingsplan, eller ved en udskrivningssamtale.​

​Hvad sker der ved udskrivelsen?​

  • Hvis du har samme eller næsten samme behov for hjælp og pleje som før indlæggelsen, giver hospitalet kommunen besked om udskrivelsen senest samme dag, som du bliver udskrevet.
  • Hvis du ikke tidligere har fået hjælp fra kommunen, og hospitalet vurderer, at det er nødvendigt efter udskrivelsen, får kommunen besked mindst to hverdage før udskrivelsen. Som udgangspunkt vil du så ikke blive udskrevet i en weekend eller på en helligdag.
  • Hvis du har brug for omfattende hjælp og evt. ændrede boligforhold, får kommunen besked mindst fem hverdage før udskrivelsen.
  • Ved udskrivelsen sender hospitalet et brev til din praktiserende læge med oplysninger om din indlæggelse – med mindre du ikke ønsker det. ​
Redaktør