Hjælpemidler

​Efter at du har været indlagt på hospitalet, kan du have brug for et hjælpemiddel. Det kan fx være en kørestol eller en krykke. ​

Når du bliver udskrevet, sørger vi får, at du får de midlertidige hjælpemidler med, som du har behov for.

Herefter er det din kommune, der sørger for, at du får faste hjælpemidler, hvis du har brug for det i en længere periode eller fast fremover. 

Redaktør