Genoptræning

​Få svar på de mest almindelige spørgsmål om genoptræning.

​Du kan blive henvist til genoptræning, hvis lægen vurderer, at du har fysiske problemer med bevægeapparatet. Det kan fx være, at du skal træne din arm op igen efter en operation. Når du bliver henvist til genoptræning, får du en plan for din genoptræning.

Hvor foregår min genoptræning?​

Inden du bliver udskrevet fra hospitalet, vurderer lægen, hvilken form for genoptræning du har behov for. Der er tre former genoptræning:

  • Specialiseret genoptræning
  • Almen genoptræning
  • Egentræning

Specialiseret genoptræning​

Du kan få en henvisning til specialiseret genoptræning, hvis speciallægen vurderer, at dit behov for genoptræning kræver et tæt samarbejde mellem speciallægerne og det sundhedsfaglige personale. Hospitalets fysio- og ergoterapeuter står for træningen efter aftale med din hjemkommune. 

Træningen begynder på hospitalet. Den bliver flyttet til din egen kommune, når speciallægen vurderer, at der ikke længere er behov for tæt opfølgning. Har du behov for yderligere genoptræning efter forløbet på hospitalet, udarbejder fysioterapeuten en genoptræningsplan, som du får med hjem. Planen bliver sendt til din egen læge og hjemkommune, der så har ansvaret for din træning. ​

Almen genoptræning​

Du kan få en henvisning til almen genoptræning, hvis din hjemkommune har et genoptræningstilbud, der dækker dit behov for genoptræning. Din genoptræning vil foregå i din hjemkommune. Det er din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvornår genoptræningen starter. 

Hospitalet sørger for, at din kommune får besked om, at du skal genoptrænes. Du vil blive kontaktet af kommunen med henblik på, hvor og hvornår genoptræningen finder sted. De kan også fortælle dig om hvilken genoptræningsplan, du skal have.

​Egentræning​

Egentræning er genoptræning, du kan udføre hjemme på egen hånd. Det betyder, at du ikke har behov for speciallægens samarbejde eller din hjemkommunes genoptræningstilbud. 

Hvis du ikke modtager varige ydelser eller midlertidig hjælp, vil du, inden du bliver udskrevet fra hospitalet, blive informeret om de genoptræningsøvelser, du skal lave hjemme. 

Hvis du modtager varige ydelser fra din hjemkommune eller har brug for midlertidig hjælp fra kommunen i forbindelse med, at du bliver udskrevet, bliver der lavet en plan for din genoptræning, som du skal følge.​

Redaktør