SMS-tilfredshedsmåling af Akuttelefonen 1813

​Siden maj 2016 har vi løbende målt borgernes tilfredshed med Akuttelefonen 1813 per SMS. Målingen viser, at der er stor tilfredshed med ordningen blandt de borgere, der har haft brug for hjælp fra Akuttelefonen 1813.

SMS til 200 brugere hver dag

Hver dag sender vi en SMS ud til 200 tilfældigt udvalgte brugere af Akuttelefonen 1813, som har været i kontakt med Akuttelefonen 1813 dagen før.

SMS'en indeholder et link til en side med to enkle spørgsmål:

  1. Var du overordnet tilfreds med kontakten til Akuttelefonen 1813?
  2. I hvilken grad var du tryg ved den plan, der blev lavet for dig eller din pårørende i samtalen med Akuttelefonen 1813?

Hvor mange svarer, og hvad svarer de?

Dagligt svarer ca. 20-23 procent, dvs. ca. 1.300 - 1.500 personer besvarer på spørgsmålene hver måned.

Samlet set svarer ca. 80 procent, at de var tilfredse med kontakten til Akuttelefonen 1813, og ca. 80 procent svarer, at de var trygge ved den plan, der blev lavet for dem eller deres pårørende i samtalen med Akuttelefonen 1813.

Hvad bruger vi svarene til?

Formålet med målingen er at styrke kvaliteten ved Akuttelefonen 1813. Ved hele tiden at vide, hvor vi gør det godt, og hvor vi kan gøre det endnu bedre, kan vi nemlig iværksætte mere målrettede initiativer.


Redaktør