På hverdage mellem klokken 08.00 og 16.00 skal du kontakte din egen læge. Det gælder også i ferieperioder, undtagen helligdage. Ring 1813 ved sygdom, der opstår mellem kl. 16.00 og 08.00 og i weekender, som ikke kan vente til din læge åbner igen.

Få gode råd til akut opstået sygdom​ her eller til akut opstået sygdom hos børn her.


​Ved skader, der kræver sundhedsfaglig hjælp, skal du ringe til 1813 for at få at vide, hvornår og hvor du skal møde op på en akutmodtagelse eller akutklinik – bemærk, at du får en forventet mødetid, hvor dem, der har mest brug for hjælp, kommer til først. ​

Du skal ringe 1813 og få en fremmødetid, inden du tager på hospitalet. På den måde kan du bruge noget af ventetiden hjemme hos dig selv og blive henvist til det korrete behandlingsted.

Læs mere om akutte skader her eller om akutte skader hos børn her​.


​Først oplyser du dit cpr. nr. og fortæller om sygdommen eller skaden.

Personalet ved Akuttelefonen 1813 vurderer herefter, hvilken hjælp du har behov for. 

Hvis du har brug for at blive set af en læge, så bliver du henviset til et sted, hvor du kan blive behandlet f.eks. en akutmodtagelse. Personalet kan også vurdere, at din tilstand er meget akut og stille dig om til 1-1-2, eller at den ikke er akut og bede dig om at kontakte din egen læge. Det kan også være at et godt råd er nok. 

Sygeplejersker og læ​​ger vurderer dit behov

Erfarne sygeplejersker tager imod dit opkald. Sygeplejerskerne kan rådgive og vurdere dit behov for hjælp. Du kan også tale med en 1813-læge efter kl. 16.00.

Lægerne og sygeplejerskerne på Akuttelefonen 1813 bruger en elektronisk spørgeguide. Derved træffes beslutningerne ud fra faste retningslinjer.

Gratis fra ​et dansk nummer

​Det er gratis at ringe til Akuttelefonen 1813 fra et dansk nummer. Ringes der fra en udenlandsk mobiltelefon i Danmark, går opkaldet via hjemlandet, og derfor vil det udenlandske mobilselskab måske opkræve en takst. Det kommer an på den konkrete aftale mellem borgeren og mobilselskabet. ​

Opkald til Akuttelefonen 1813 bliver optaget

Alle telefonsamtaler med Akuttelefonen 1813 bliver optaget og gemt til brug i tvivlstilfælde og bliver anvendt i anonymiseret form til undervisning, læring og kvalitetsforbedringer.​

1813 - en del af et sammenhængende akutsystem

I Region Hovedstaden har vi valgt et sammenhængende akutsystem. Det betyder, ​at du kan få den rette hjælp døgnet rundt, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade.​​Du skal have recepter hos din egen læge. Akuttelefonen 1813 udskriver kun recepter til livsnødvendig medicin.

Husk derfor altid at fornye dine recepter inden weekenden, helligdage eller inden ferier.

Hvis vi har mistanke om, at du akut skal i medicinsk behandling, og det ikke kan vente til din egen læge åbner, bliver du henvist til et af hospitalerne, hvor en læge kan tilse dig og vælge at udskrive en recept. 

Du kan holde øje med dine recepter via app'en Medicinkortet.
Læs mere om app'en Medicinkortet på sundhed.dk 

Hvis du er i fast medicinsk behandling, kan du få fornyet din recept på apoteket. Ordningen gælder dog kun nogle typer af medicin.
Læs mere om ordningen på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside


​Hvis du bliver akut syg eller kommer til skade i udlandet eller i en anden region end Region Hovedstaden  i Danmark, skal du søge hjælp hos en lokal læge/vagtlæge eller ved et lokalt hospital. De kender bedst til landets eller regionens akuttilbud og kan dermed bedre hjælpe dig. Husk dit blå sundhedskort, hvis du rejser indenfor EU.​


Når du ringer 1813, vurderer personalet, hvilken akutmodtagelse eller akutklinik du skal tage til, og hvornår du skal møde op, så du kan få den rette hjælp så hurtigt som muligt. 

Men der kan desværre ske noget uventet, så du alligevel må vente på hospitalet. Der kan f.eks. komme en person, hvis tilstand er mere akut end din, og så kommer vedkommende til først.

Personalet ved Akuttelefonen 1813 og på hospitalerne gør deres bedste for, at du skal vente kortest mulig tid.​​​​Servicen er tilgængelig for borgere med hørehandicap i Region Hovedstaden, og sms-nummer oplyses ved kontakt til en af disse handicapforeninger: ​​Du kan k​​ontakte Akutberedskabet, hvis du vil klage over Akuttelefonen 1813.

Hvis din klage drejer sig om en situation på en akutmodtagelse eller akutklinik, skal du dog rette din klage direkte til det pågældende sygehus: Akutmodtagelser og akutklinikker i Region Hovedstaden 

Hvis du ønsker at sende en klage til Akutberedskabet, kan du bruge dette skema: Klage over Akutberedskabet​

Du kan sende skemaet – eller en mail med oplysningerne fra skemaet – til os digitalt via e-Boks eller borger.dk:

Skriv til Akutberedskabet med Digital Post (log på med MitID) 

Du kan også sende det som almindelig post til:

​Region Hovedstadens Akutberedskab
Telegrafvej 5, opgang 2, 3. sal
2750 Ballerup ​​