Socialrådgiver

​Når du bliver behandlet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, har du mulighed for at få bistand fra en socialrådgiver, der fungerer som bindeled mellem hospital, offentlige myndigheder og private instanser.

Socialrådgiverbistand ydes primært til Palliativ og Neurologisk Afdeling. Hvis du har behov for at tale med en socialrådgiver, skal du kontakte personalet i den afdeling, hvor du er indlagt, og bede om at blive henvist.

Det kan for eksempel dreje sig om:

 • Sygemelding
 • Sygedagpenge
 • Kontanthjælp
 • Betaling af udgifter
 • Arbejdsforhold
 • Plejeorlov
 • Kritisk sygdom
 • Testamente
 • Værgemål
 • Sociale tilbud
 • Medicinudgifter

Socialrådgiveren på Palliativ Medicinsk Afdeling og Neuroligisk Afdeling fungerer som bindeled mellem hospitalet og de samarbejdspartnere, der er i kommunen, og til private instanser, f.eks. forsikrings- og pensionsselskaber. 

Socialrådgiveren tilbyder en afklarende og støttende samtale og giver råd og vejledning om dine muligheder for at få hjælp.

Socialrådgiveren kan koordinere hjælpen og formidle kontakt til og samarbejde med relevante instanser og personer.

Redaktør