Klage over Akutberedskabet

Du har mulighed for at klage, hvis du er utilfreds med situationer, du har oplevet ifm. 112-vagtcentralen, Akuttelefonen 1813 eller ambulancetjenesten.
Du kan udfylde en klageformular her på hjemmesiden.

Du skal være opmærksom på at formularen kun kan bruges, hvis din klage handler om situationer før ankomst til et hospital eller psykiatrisk center.

Du kan klage:

  • på egne vegne som patient
  • på vegne af et barn som du er forælder til eller værge for
  • hvis du har været vidne til forhold
  • som sundhedsperson på egne vegne eller på patientens vegne (fuldmagt)
  • over forhold, der vedrører en afdød patient

Se, hvordan du kl​ager over Akutberedskabet

Redaktør