Hospitalerne åbner gradvist – visse patientrettigheder vil fortsat være stillet i bero

Siden den 19. marts 2020 har visse af dine rettigheder som patient været ændret på grund af den aktuelle situation med coronavirus. Det vil de være et stykke tid endnu.

Hospitalerne gør klar til at modtage flere patienter

Der er nu åbnet op for, at hospitalerne kan modtage flere patienter.

Hospitalerne kan ikke åbne op for alt på én gang. Det er stadig nødvendigt at have sengepladser og personale til de patienter, der bliver indlagt med coronavirus.

Hospitalerne er lige nu i gang med at vurdere, hvilke patienter der skal indkaldes først. I nogle tilfælde har vi mulighed for at tilbyde, at man kan blive udret eller behandlet på et privathospital. 

Beslutningen sker på baggrund af en sundhedsfaglig prioritering og en vurdering af den konkrete patients behov.

Læs mere om dette i Sundhedsstyrelsens notat om "Håndtering af COVID-19: Plan for omstilling og gradvis øget aktivitet i Sundhedsvæsenet"

Du bliver kontaktet

Du bliver kontaktet, når vi har mulighed for at give dig en tid. Hvis din tilstand eller sygdom forværres, skal du kontakte din egen læge.

Fortsat ændring af visse patientrettigheder

 På grund af forholdsregler i forbindelse med situationen med coronavirus, har hospitalerne været nødt til at lave om i planlægningen.

Flere patienter har derfor fået deres aftale på hospitalet udskudt og deres rettigheder er midlertidigt blevet sat i bero.

Det er forsat nødvendigt, at hospitalerne har kapacitet til at behandle patienter med akutte eller livstruende sygdomme, blandt andet patienter med coronavirus, der har behov for intensiv behandling. Derfor er det også fortsat nødvendigt at stille følgende patientrettigheder midlertidigt i bero:

  • Retten til hurtig udredning

  • Ret til at vælge privathospital (Udvidet frit sygehusvalg)

  • Ret til at vælge privathospital i forbindelse med diagnostiske undersøgelser til brug for praktiserende læger og speciallæger (Udvidet frit sygehusvalg)

  • Oplysningspligt ved henvisning til hospitalet

  • Hjemmefødsler (Der åbnes for hjemmefødsler fra den 1/6 2020)

Læs mere om de forskellige patientrettigheder

Læs mere om ændringerne i "Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019"

Kontakt en patientvejleder

Ønsker du generel information og vejledning om patientrettigheder, er du velkommen til at kontakte en af regionens patientvejledere. 

Se oversigt over Region Hovedstadens patientvejledere

Redaktør