Rehabilitering på specialiseret niveau

​Et meget lille antal borgere på landsplan, særligt med nyerhvervede skader i hjernen, har efter udskrivelsen behov for særlige indsatser, hvor fysiske og mentale funktioner bliver genoptrænet. Det kaldes også for 'rehabilitering på specialiseret niveau' og tildeles efter sundhedsloven § 140.

Hvad er er rehabilitering på specialiseret niveau?

Rehabilitering på specialiseret niveau er et tværfagligt, intensivt og tidsafgrænset forløb. Her bliver der taget hånd om dine samlede genoptrænings- og rehabiliteringsbehov - både fysiske og mentale. Derfor bygger rehabilitering på specialiseret niveau bl.a. også på en høj, faglig viden om fx. hjernens funktion og psykologiske mekanismer.

Rehabilitering kan fx omfatte genoptræning, sygepleje, psykosociale indsatser samt hjælp til at anvende hjælpemidler og behandlingsredskaber. Mangle forløb koordineres desuden med kommunale indsatser rettet mod uddannelse og arbejde.

Målet med rehabilitering på specialiseret niveau er at øge dine muligheder for at klare dig bedst muligt i hverdagslivet, lette din daglige livsførelse og forbedre din livskvalitet.

Hvem kan modtage rehabilitering på specialiseret niveau?

For at modtage rehabilitering på specialiseret niveau skal du typisk have komplicerede, omfattende, sjældne eller alvorlige følger af din sygdom. Det kan både være af fysisk, psykisk og social art. Det er særligt borgere med nyerhvervede skader i hjernen, der efter udskrivelsen fra hospital har behov for fysisk og mental rehabilitering.

Hvor foregår rehabilitering på specialiseret niveau?

Rehabilitering på specialiseret niveau foregår i kommunalt regi. Hvis du har behov for støtte og rehabilitering hele døgnet, kan du modtage dit rehabiliteringsforløb på et døgnophold enten i kommunen eller på et rehabiliteringscenter, som din kommune har aftale med. 

Hvis du bliver udskrevet til dit eget hjem, sammensættes et rehabiliteringsforløb. Det foregår i dagtimerne på et rehabilteringscenter enten i kommunen eller hos en privat leverandør og eventutelt kombineret med træning hjemme hos dig selv. 

Det er et tværfagligt personale med særlige kompetencer, der står for rehabilitering på specialiseret niveau. Der kan fx indgå speciallæge, neuropsykolog, fysio- og ergoterapeut, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, neuropædagog, logopæd (talepædagog), socialrådgiver, optiker med specialistviden, diætist med flere.

Din genoptræningsplan fra hospitalet er vigtigt for dit forløb

Hvis din sygdom har medført et omfattende nedsat funktionsniveau, udarbejder din behandlingsansvarlige læge sammen med personalet på hospitalsafdelingen en genoptræningsplan. Den indeholder en beskrivelse af dine udfordringer og behov, som gør kommunen i stand til at lægge en helhedsplan for din rehabilitering på specialiseret niveau. Personalet på hospitalsafdelingen taler med dig og dine pårørende om indholdet og målet med genoptræningsplanen, inden du udskrives fra hospitalet. 

Læs mere om genoptræningsplaner

Kommunen fører genoptræningsplanen ud i livet

Det er således hospitalet, der vurderer, om du har behov for rehabilitering på specialiseret niveau. Men det er din kommune, der tilrettelægger dit forløb i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. Din kommune vil informere dig om dit videre forløb.

I nogle kommuner er der til borgere, der har fået en hjerneskade, ansat koordinatorer, der hjælper med at koordinere indsatserne i  rehabiliteringsforløbet.

Et tidsbegrænset forløb

Når kommunen vurderer, at du ikke længere har behov for rehabilitering på specialiseret niveau, tager du sammen med din kommune stilling til dit videre forløb. 

Hvem har behandlingsansvaret for specialiseret rehabilitering?

Behandlingsansvaret ligger der, hvor du modtager dit specialiserede rehabiliteringsforløb.

Redaktør