Hospitalsjournal – sådan får du adgang til den

Dele af din patientjournal ligger på forskellig vis på henholdsvis minsundhedsplatform.dk. og sundhed.dk. Adgang til din fulde journal kræver, at du søger aktindsigt. Læs mere om dine muligheder her.

​Du har mulighed for at få adgang til dele af din journal to steder

Du kan få adgang til dele af din journal på:

 • minsundhedsplatform.dk (sundhedsdata)
 • sundhed.dk (e-journal)

Minsundhedsplatform.dk/besøgssammendrag

I minsundhedsplatform.dk er dine journaloplysninger samlet på en anden måde.

Under menupunktet Sundhedsdata finder du:

 • besøgssammendrag fra dine undersøgelser og behandling
 • sundhedsfaglige notater fra dine undersøgelser og behandling
 • dine aktuelle diagnoser
 • prøvesvar
 • dine eventuelle allergier
 • spørgeskemaer. 

Hvad er et besøgssammendrag?

Efter en indlæggelse eller et akut eller ambulant besøg udarbejder lægen altid et besøgssammendrag. Her kan du se, hvorfor du har henvendt dig, hvad besøget resulterede i samt eventuelle målinger som blodtryk, temperatur, vægt osv. Du kan også se eventuelle ordinationer, instruktioner og opfølgning efter dit besøg.

Derudover vil besøgssammendraget indeholde oplysninger om dine eventuelle diagnoser, allergier, prøve- og undersøgelsessvar m.m.

Formålet med besøgssammendraget er blandt andet at samle alle informationer og aftaler ét og samme sted og i et sprog, alle kan forstå. 

Log på minsundhedsplatform.dk med dit NemID

Sundhedsfaglige notater

Efter en indlæggelse eller et akut eller ambulant besøg udarbejder lægen også et notat. Her kan du se, hvad lægen har noteret om dit besøg – dvs. det er en beskrivelse af, hvorfor du har henvendt dig, hvad dit besøg resulterede i og eventuelle aftaler om opfølgning. Notaterne er ofte skrevet i et lægefagligt sprog og kan derfor være svære at forstå.

Der kan også være notater fra fx en sygeplejerske, fysioterapeut eller diætis

Hvem har adgang til besøgssammendrag og notater?

Under 'Sundhedspersonale' kan du se en liste over de fagpersoner, der har været involveret i dit forløb på hospitalet. Der vil ofte være navne på personer, som du ikke har haft personlig kontakt med, eller som ikke har lavet opslag i din journal. Det er helt normalt og afspejler, at der ofte er mange forskellige fagpersoner involveret i dine undersøgelser og behandling.

Hvis du vil se hele din journal

Hvis du ønsker en kopi af hele din journal, skal du henvende dig til det hospital, hvor du er blevet undersøgt og behandlet for at søge om aktindsigt. Læs mere om aktindsigt

Sådan får du aktindsigt

Har du spørgsmål til besøgssammendrag m.m. 

Har du spørgsmål til besøgssammendrag eller andre sundhedsdata, skal du kontakte den hospitalsafdeling, hvor du er tilknyttet.  

Sundhed.dk/e-journal 

På sundhed.dk ligger din e-journal fra alle de offentlige hospitaler, du er eller har været i kontakt med. Der er tale om udskrivningsbreve, som vi også kalder for epikriser, og lægenotater fra din elektroniske patientjournal.

I e-journalen finder du oplysninger tilbage til 2008. Din e-journal ligger i 'Sundhedsjournalen' på sundhed.dk.

Log ind med dit NemID

Log ind med dit NemID https://www.sundhed.

Hvad står der i e-journalen?

I e-journalen kan du finde følgende oplysninger:

 • hvornår dine forløb er startet og eventuelt afsluttet
 • afdeling og hospital, hvor forløbet er foregået
 • diagnosen i forløbet
 • udskrivningsbrev (også kaldet epikrise)
 • journalnotater
 • allergier (også kaldet CAVE)

Ikke alt er med i e-journalen

En patientjournal på hospitalet indeholder langt flere oplysninger, end du kan finde i e-journalen. Hvis du ønsker en kopi af hele din journal, skal du henvende dig til det hospital, hvor du er blevet undersøgt og behandlet for at søge om aktindsigt.

Læs mere om aktindsigt

Læs mere om aktindsigt

Hvem har adgang til min e-journal?

Udover dig er det kun sundhedspersonalet på hospitalet, praktiserende læger samt speciallæger, der har adgang til journaldata i din e-journal. I din sundhedsjournal findes menupunktet 'Log', hvor du kan du se, hvem der har foretaget opslag i din e-journal. Det kan være læger, laboratorier, apoteker m.m.

Dine børns e-journaler

Du har som forælder ikke automatisk adgang til dit barns e-journal. Vil du have adgang til dit barns e-journal, skal du søge aktindsigt på sygehuset. Man har adgang til sin egen e-journal, når man er fyldt 15 år.

Du kan tilføje pårørende eller nægte adgang til din e-journal

Du kan give pårørende fuldmagt til at få adgang til din e-journal. Se hvordan du gør i din sundhedsjournal under 'registreringer'.

Har du spørgsmål til din e-journal?

Har du spørgsmål til din e-journal, skal du kontakte den afdeling eller hospital, hvor du har været til undersøgelse eller send os en mail til ejournal@regionh.dk.

SIKKER POST

Redaktør