Tandlæge – refusion af udgifter

​Du ansøger om refusion til undersøgelse og behandling hos tandlæge ved at udfylde et skema og indsende det til Region Hovedstaden. Vær opmærksom på om behandlingen kræver en forhåndsgodkendelse. Læs mere her.

Sådan søger du

Landt de fleste ansøgninger om refusion handler om tandlægebesøg. For at få refusion skal du sende din ansøgning om refusion med de betalte regninger med påført cpr-nummer til vores sikre postkasse på borger.dk eller e-boks.dk, da din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger. Vær opmærksom på, at der ikke gives tilskud til behandlinger, som ikke er tilskudsberettiget i Danmark fx kroner, broer, bideskinner og implantater.

Skriv til os med sikker digital post (log på med NemID)

Vælg modtager: Region Hovedstaden – 01. Skriv til Administrationen – Behandling i udlandet tandlægebehandling.

Du kan også sende med almindelig post til:

Region Hovedstaden
Center for Sundhed
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Forhåndsgodkendelse kan være nødvendig

I visse tilfælde er det et krav, at du får en forhåndsgodkendelse for at kunne få refusion af dine udgifter.

Derudover kan regionen afslå at give forhåndsgodkendelse, hvis du i Danmark kan tilbydes behandling inden for en tidsfrist der ud fra en lægefaglig vurdering er forsvarlig.

Ansøg om forhåndsgodkendelse

Læs mere om forhåndsgodkendelse, og hvordan du søger

Redaktør