Behandlingsforløbet – sådan foregår det

På ganske kort tid er indlæggelsestiden på hospital blevet kortere. Flere forløb foregår uden indlæggelse eller hjemme hos dig selv.

​På grund af faren for coronasmitte har pårørende i øjeblikket ikke adgang på hospitalet. Der kan dog være undtagelser, hvis der er indgået en særlig aftale med personalet, eller hvis der er tale om besøg hos en kritisk syg patient eller et mindreårigt barn.

Overlæge Finn Rønholt fra afdeling for Medicinske Sygdomme på Herlev og Gentofte Hospital fortæller om, hvordan hospitalsbehandling på kort tid har forandret sig – og hvad du kan forvente dig af dit behandlingsforløb i dag.

Kortere indlæggelse – mere behandling uden indlæggelse

Den tid, hvor patienter er indlagt på hospital, har været faldende længe. Og det på trods af, at der er kommet flere og mere komplicerede sygdomme og behandlingsforløb til. 

Den kortere indlæggelsestid skyldes, at mange behandlinger og kirurgiske indgreb er blevet langt mere skånsomme. Derfor behøver du ikke altid være indlagt på hospitalet. Det betyder omkring 3,5 millioner besøg på årsbasis i regionens ambulatorier.

Behandlingen er blevet mere specialiseret

En del behandling er også de senere år blevet mere specialiseret. Her arbejder læger fra forskellige specialer sammen om det samme patientforløb. Derfor er det fx vigtigt, at der i dag er et fælles journalsystem, som kan læses på tværs af specialer og regionens hospitaler. 

Lægen og hospitalet rykker ind i dit hjem

Som patient kan du også opleve, at dele af din behandling foregår hjemme hos dig selv. Både lægen og hospitalet kan "rykke" ind i dit hjem, hvis konsultationen lige så godt kan klares online over computer eller telefon. Det gælder i dag fx for gravide eller for patienter med hjerte- og lungesygdomme. De kommunikerer ofte med læger, jordemødre eller andre omkring deres symptomer og behandling via computer.

Det er dog vigtigt at understrege, at det er et tilbud. Det skal altid være muligt at få en konsultation med lægen i stedet for kontakt over computeren, hvis du ønsker det. 

Hvis du er i medicinsk behandling, kan det nogle gange også klares hjemme hos dig selv med hjælp fra kommunernes specialiserede hjemmesygepleje i samarbejde med hospitalets læger.

To lægefaglige kontaktpersoner 

To særlige funktioner kan være tilknyttet dit forløb, når du skal behandles på hospital:

Den behandlingsansvarlige læge

Alle læger har behandlingsansvar for de behandlinger, de ordinerer. Derfor har du altid én overordnet behandlingsansvarlig læge for dit konkrete forløb. Der kan godt være flere behandlingsansvarlige læger, hvis dit forløb involverer flere afdelinger, og du fx fejler flere ting. 

Den patientansvarlige læge 

Hvis du har et særligt kompliceret sygdomsforløb, kan du også få tilknyttet en patientansvarlig læge. En patientansvarlig læge har det overordnede ansvar for kontakten til dig og for at skabe sammenhæng, overblik og tryghed i dit forløb.

Stuegangen kort fortalt

Når du er indlagt, vil der typisk blive gået stuegang dagligt. Her vurderer læger og sygeplejersker din tilstand, og taler med dig fx om prøvesvar og det videre forløb. Mange steder vil du opleve, at der er en bærbar computer med på stuegang. Her kan lægen se de opdaterede oplysninger om dit behandlingsforløb, nye prøveresultater m.m. Mange steder vil du blive opfordret til at have dine pårørende med til stuegang. Her kan I sammen stille spørgsmål og få talt om, hvis der er noget, du mangler eller I undrer jer over i dit forløb. Nogle steder foregår stuegangen som en form for konsultation, hvor du inviteres ind på en stue. Her kan samtale og eventuel undersøgelse foregå i enerum.

Information om din behandling under dit forløb

Se video om hvornår og hvordan du bliver informeret om din indkaldelse, behandling og forløbet efter du er blevet udskrevet.

Redaktør