Imam og etnisk ressourceteam

Etnisk Ressourceteam består af frivillige kvinder og mænd i forskellige aldre og med forskellige etniske og religiøse baggrunde. De frivillige kan tilkaldes efter ønske fra en patient med etnisk minoritetsbaggrund, dennes pårørende eller hospitalspersonalet. Læs mere om teamet her.

Sådan bruger du Etnisk Ressourceteam 

De frivillige i Etnisk Ressourceteam er kvinder og mænd i forskellige aldre, og de har forskellige etniske og religiøse baggrunde. De har gennemført kurser i krisepsykologi og sjælesorg. De kan tilkaldes efter ønske fra en patient med etnisk minoritetsbaggrund, dennes pårørende eller hospitalspersonalet.

Du kan bruge Etnisk Ressourceteam:

  • når du har behov for samtale med et menneske med samme kulturelle og sproglige baggrund 

  • når du under indlæggelse ønsker én at tale med

  • når du har brug for en tredjeperson som mægler eller for at få afklaret spørgsmål

En ressourceperson må ikke fortælle til andre, hvad I har talt om.

Etnisk Ressourceteam på Bispebjerg og
Frederiksberg Hospital

Direktionen har i samarbejde med Etnisk Ressourceteam (ERT) etableret en ordning, som tilbyder besøgsven-tjeneste og anden støtte til patienter og pårørende med anden etnisk baggrund end dansk på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Ordningen tilbyder også rådgivning og undervisning målrettet personalet.   

Her kan du læse om, hvem Etnisk Ressourceteam er, hvordan personalet kan bruge teamet, både når det gælder patienter og pårørende, som har brug for ekstra støtte, og hvordan personalet selv kan gøre brug af Etnisk Ressourceteam.

Hvad er Etnisk Ressourceteam? 

Etnisk Ressourceteam består af 60 frivillige ressourcepersoner, mænd og kvinder, med vidt forskellige kulturelle, religiøse og etniske baggrunde. Teamets frivillige taler til sammen 22 forskellige sprog ud over dansk. Deres hovedfunktion er at være støtte og samtalepartnere i forhold til patienter og pårørende med lignende baggrund.

Hvem er ressourcepersonerne?

De frivillige ressourcepersoner har gennemført kurser i krisepsykologi og sjælesorg samt praktiske øvelser i samtalen med mennesker i en krisesituation. Over halvdelen af de frivillige ressourcepersoner har en sundhedsfaglig uddannelse, og teamet tæller fx læger, farmaceuter, ergoterapeuter m.m.
En ressourceperson er underlagt tavshedspligt, og dermed forpligtet til ikke at videregive samtalernes indhold til andre.

Hvordan kan en ressourceperson støtte patienter og pårørende med anden etnisk baggrund? 

En ressourceperson kan tilkaldes efter ønske fra en patient med anden etnisk baggrund, dennes pårørende eller hospitalspersonalet, fx i forbindelse med:
  • langtidsindlæggelse, hvor patient og/eller pårørende ønsker en at tale med.
  • En krisesituation, evt. en svær sygdom, som kan ende med døden, hvor patient og/eller pårørende har behov for samtale med et menneske, der har samme kulturelle og/eller sproglige baggrund.
  • Dødsfald, hvor de efterladte pårørende har behov for samtale.
  • Patienters behov for samtale eller vejledning om religiøse og/eller eksistentielle emner.
  • En situation, hvor patient og/eller pårørende har brug for en tredjeperson som mægler eller blot for at få afklaret spørgsmål.

Imam-funktion

ERT har flere imamer tilknyttet og kan dermed også varetage en imam-funktion, hvis det er nødvendigt – fx i forbindelse med dødsfald, information om begravelse eller andre krisesituationer. Der er også mulighed for at tilkalde repræsentanter fra andre trossamfund igennem ERT.

Hvordan tilkalder du en ressourceperson?

Du kan ringe til Etnisk Ressourceteam på 35 45 42 06​
Redaktør