Behandlingsredskaber i hjemmet – hvad har jeg ret til?

​Nogle hjælpemidler kaldes også for behandlingsredskaber. Det er redskaber, som indgår som led i din behandling eller i forsættelsen af dine behandling. Det er din hospitalsafdeling, der leverer og betaler udgifterne til dit behandlingsredskab. Læs mere om behandlingsredskaber her.

Hvem kan få et behandlingsredskab?

Du kan få stillet et behandlingsredskab til rådighed, hvis det indgår i din behandling eller er en fortsættelse af din behandling. Det kan fx. være et iltapparat, dropstativ eller en trykaflastende madras.

Hospital stiller behandlingsredskaber til rådighed

Hvis hospitalet vurderer, at du har brug for et behandlingsredskab, når du kommer hjem, er det hospitalet, der sørger for at bestille, levere og betale udgifterne til behandlingsredskabet. De skal også vurdere om, der er tale om et:

  • midlertidigt behandlingsredskab
  • varigt behandlingsredskab

Midlertidigt behandlingsredskab

Et midlertidigt behandlingsredskab udleveres fra hospitalet i en aftalt periode. Det mest almindelige er tre måneder. I visse tilfælde kan du låne det længere. Normalt er det dig selv, der skal sørge for at transportere redskabet hjem til dig selv eller til et midlertidigt døgnophold. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt, sørger hospitalet for det.

Hvis behandlingsredskabet ikke virker, skal du kontakte hospitalet for at få det udskiftet.

Når den periode, I har aftalt, at du kan låne behandlingsredskabet, er udløbet, skal du selv sørge for at få det afleveret tilbage til den afdeling, der udleverede behandlingsredskabet til dig.

Varigt behandlingsredskab

Varige behandlingsredskaber kommer på tale, hvis det ikke indenfor en overskuelig fremtid, ser ud til at blive en forbedring i din helbredstilstand. Det er kommunen, der bevilger varige behandlingsredskaber.

Redaktør