Patienters mestring efter alkoholbetinget levercoma

​Formålet med projektet er - gennem et kontrolleret interventions- og multicenterstudie - at undersøge hvilken effekt en rehabilitering med en mestrings- og aktivitetsorienteret intervention har på patienternes helbred, livskvalitet, fysiske formåen, antallet af genindlæggelser og indlæggelsesdage samt dødeligheden.

​​

Ph.d.-studerende Maria Mikkelsen fortæller om projektet, og sygeplejerske Søren Aunt fortæller om praksis i klinikken.​​

Redaktør