Hvordan undgår vi bivirkninger af en effektiv medicin mod parkinson

​Dopamin er normalt en effektiv medicin mod Parkinsons sygdom, men nogle af patienterne udvikler bivirkninger af medicinen i form af såkaldte impulskontrolforstyrrelser: ludomani, hyperseksualitet (overdrevet fokus på sex) og hobbyisme, hvor man har svært ved at stoppe den aktivitet, man er i gang med. Det kan have stor betydning for livskvaliteten. 

Forskere på Neurologisk Afdeling er derfor i gang med at analysere, hvad der sker i hjernen, når man har bivirkningerne. Ved at skanne både raske forsøgspersoner og patienter med Parkinsons sygdom samtidig med, at de udfører en række tests, f.eks. terningespil, håber forskerne at kunne vise, hvilke ændringer der sker i hjernens aktivitet under spillene. 

Ved hjælp af særlige spørgeskemaer undersøger forskerne også, i hvor høj grad patienterne er påvirket af impulskontrolforstyrrelser. 

Ved hjælp af funktionelle MR-skanninger ser man på, om medicinen påvirker hjernens aktivitet under spillene på en anden måde hos de patienter, der har impulskontrol forstyrrelser sammenlignet med de patienter, der ikke har disse bivirkninger. 

​På sigt at målet at finde frem til, hvorfor bivirkningerne opstår, og hvordan man kan sætte ind mod dem.

Se videoen på vores YouTube-kanal her. 

Redaktør