Den store udfordring i behandling af astma

​Celeste Porsbjerg, overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, fortæller om forskningsprojektet MAPOut II, som kortlægger astmatyper hos en stor gruppe astmapatienter. 

​​

Redaktør