Dygtige til at finde patienterne

Zelo Fase 1 enheden får rosende ord med på vejen fra medicinindustrien. Samtidig står den til rådighed for regionens forskere.

Det kræver en særlig ekspertise at gennemføre forsøg med nye lægemidler på mennesker. 

Der er retningslinjer, som skal overholdes, og dokumentation, der skal være styr på. Og så skal logistikken køre på skinner, så tidsrammer overholdes og procedurer efterleves.

Zelo Fase I enheden på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har den ekspertise, der skal til. Enheden, der hører under Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg, tilbyder forskningsfaciliteter til at gennemføre klinisk farmakologiske studier - altså afprøvning af lægemidler på mennesker.

 

(Foto: Claus Peuckert)

Forskningsenheden står til rådighed for forskere på Region Hovedstadens hospitaler til egen ikke-kommerciel forskning. Og sammen med Dantrials ApS udfører den kommercielle studier for medicinindustrien.

Høj kvalitet

Medicinvirksomheden AstraZeneca har samarbejdet med forskningsenheden om flere forskellige studier. Bl.a. en fase 1 afprøvning, hvor der skulle indgå patienter med en sjælden sygdom og en fase 2 afprøvning, hvor der skulle findes KOL-patienter, der opfyldte nogle helt særlige kriterier. I begge studier har AstraZeneca væ​ret godt tilfredse med samarbejdet. Lead Clinical Research Associate Heidi Frandsen fortæller:

- De leverer en høj kvalitet. De er dygtige til at finde patienterne og til at levere præcis det, protokollen kræver, understreger hun.

Heidi Frandsen fra AstraZeneca understreger, at det er afgørende for medicinvirksomheden, at afprø​vninger af nye lægemidler sker med høj kvalitet.

- Det betyder meget, at aftalerne bliver overholdt. Både når det gælder om at finde patienterne og gennemføre de undersøgelser, der hører med. Vi oplever, at Dantrials har en meget fleksibel organisering og en god logistik, der gør, at alle ved, hvad hinanden laver, siger Heidi Frandsen.

Kræver erfaring

Ifølge leder af Zelo enheden, overlæge Jesper Sonne, er der også god ræson for hospitalsforskerne i at benytte forskningsenhedens ekspertise - særligt når det handler om komplicerede studier:

- På en klinisk afdeling med stor udskiftning blandt personalet og megen travlhed kan det være vanskeligt at opfylde krav til kompetencer, dokumentation og tid. Det kræver ud over de rette faciliteter et veluddannet og erfarent personale, understreger overlægen.

Samtidig peger han på, at de logistiske udfordringer i et forsøg, hvor der f.eks. skal tages og behandles mange blodprøver på samme tid, stiller store krav til organisation og planlægning.

- Det skal køre på skinner og foregå hurtigt og præcist, slutter Jesper Sonne.

Redaktør