Kontaktoplysninger for journalister

Journalister, der ønsker information om hospitalet eller hjælp til at finde en ekspert inden for et givent fagområde, er velkomne til at tage kontakt til hospitalet.

​​​​​​​​

Presseansvarlig Else Wad Bjørn
Tlf. 27 24 28 00
E-mail: else.wad.bjoern@regionh.dk

Kommunikationskonsulent Søren Høgh Hansen
Tlf. 20 31 02 18
E-mail: soeren.hoegh.hansen@regionh.dk

Redaktør