Parkering i P-huset begrænses

​Fra den 1. december vil det ikke længere være muligt for pårørende, gæster og naboer til hospitalet at parkere i p-huset i længere tid.

Vent...


Parkering i p-huset for andet end personale begrænses indtil videre til max to timer. Det samme gælder øvrige parkeringspladser på hospitalsområdet, der indtil nu har haft ubegrænset parkering.

Der er opsat skilte, der angiver parkeringsreglerne på hospitalets matrikel. Størstedelen af udendørsparkeringen er tidsbegrænset til 2 og 3 timer alle dage.

Ændringerne er et led i en regional parkeringsstrategi. Hospitalerne i Region Hovedstaden får en central operatør, der vil varetage parkeringsforhold for at sikre fremkommelighed og sikkerhed, mens hospitalsbyggerierne finder sted.

Parkeringskontrol

Vær opmærksom på, at der går parkeringsvagter på området. Ved overtrædelse af parkeringsreglerne, kan du risikere at modtage en kontrolafgift. 

Prisen på denne afgift er 650 kr. ved "normale" overtrædelser og 1.300 kr. ved parkering på en handikapplads uden gyldigt handicapkort.

Kontakt og klagemulighed

Har du spørgsmål vedrørende en kontrolafgift, eller ønsker du at klage over en kontrolafgift skal du kontakte parkeringsoperatøren, Parkzone A/S.

Du kan skrive til deres juridiske afdeling via deres kontaktformular på ParkZone.dk

Bemærk at henvendelser vedr. kontrolafgifter ikke behandles telefonisk eller ved personligt fremmøde.

Øvrige henvendelser vedrørende parkering

Parkeringsadministrationen
Center for Ejendomme
Gentofte Hospitalsvej 20B
2900 Hellerup

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer, skal du skrive til os på en sikker forbindelse.

Klik her for at sende sikker digital post til Parkeringsadministrationen

Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via e-mail

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor