Vaccination mod COVID-19

Se hvor og hvordan, du kan blive vaccineret mod COVID-19 - denne side opdateres løbende.

Alle borgere i Danmark, der fylder 12 i år eller som er ældre bliver i løbet af 2021 tilbudt at blive vaccineret mod COVID-19. Du får besked i e-Boks, når det er din tur. Borgere, der ikke modtager digital post, vil få beskeden som almindeligt brev. Hvis du er under 15 år, modtager dine forældre din invitation. Vaccinationen er gratis og frivillig.

Det er Sundhedsstyrelsen, der står for prioritering og fordeling af de vacciner, vi får til Danmark.


Coronapas efter vaccination

Hvis du har NemId, kan du downloade dit coronapas på sundhed.dk. 

Borgere der er fritaget fra digital post vil automatisk få tilsendt et coronapas med fysisk post efter vaccination. 

Et fysisk coronapas efter vaccination kan også bestilles ved at ringe til sundhed.dk på telefon 44 22 77 74. 

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLæs Sundhedsministeriets orientering om ændringer i regler vedr. coronapasset pr. 21. maj 2021

Er der fejl i registreringen af din vaccination?

Hvis der er fejl i registreringen af din vaccination, kan du prøve følgende:

 1. Log på www.sundhed.dk med NemID og tjek, om dine vaccinationer er registreret med korrekte datoer.

 2. Hvis dine vaccinationer er registreret korrekt på sundhed.dk, men det alligevel er forkert i de to apps "MinSundhed" og "Coronapas", kan du prøve at af- og geninstallere den relevante app. 

Du skal oplyse følgende:

 • CPR-nummer
 • Tid og sted for din vaccination
  (Navn på vaccinationscenter eller navn og adresse på lægehuset)  
 • Hvilke vacciner du har fået
  (Pfizer, Moderna eller AstraZeneca)


Vaccination af gravide og ammende

Gravide og ammende har mulighed for at blive vaccineret mod COVID-19


Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide bliver vaccineret i 2. eller 3. trimester. Ammende kan vaccineres med det samme. 

Det er frivilligt og gratis at blive vaccineret.

Har du spørgsmål om vaccination til gravide eller ammende?
Vaccination af unge under 18 år

12 til 15-årige 

Hvis du er under 15 år, modtager dine forældre din invitation, og dine forældre kan bestille tid til din vaccination.

NB: Børn under 15 år skal følges med forældre eller værge til vaccination.

Læs mere om COVID-19 vaccination af 12-15-årige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

15 til 18-årige

15-18 årige modtager en invitation i e-Boks, når det bliver deres tur til at blive vaccineret.

Er du under 18 år, sendes der en kopi af invitationen til dine forældre (eller til den eller de personer, der har forældremyndigheden over dig). 

Du kan booke tid med dit eget NemID på vacciner.dk

Det er gratis og frivilligt at blive vaccineret mod COVID-19. Beslutningen om at blive vaccineret er derfor helt din egen. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du taler med dine forældre inden din vaccination. Møder du alene frem til vaccinationen, kan du også blive spurgt, om du har talt med dine forældre inden dit vaccinationsstik.

Læs mere om COVID-19 vaccination af unge under 18 år på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
Vaccination af udlandsdanskere og udlændinge

Til personer uden CPR-nummer 

Hvis du er i aldersgruppen for vaccination og opholder dig midlertidigt i Danmark, men ikke har CPR-nummer eller NemID, kan du skrive dig op til vaccination.

Efter at have udfyldt skemaet vil du, i løbet af ca. 10-14 dage, blive ringet op af en medarbejder, som vil informere dig om din vaccinationstid. Er du forhindret i at modtage vaccinen den pågældende dag, er du velkommen til at skrive dig op igen.

For at få en tid til vaccination skal du: 
 • være i den aldersgruppe, der aktuelt bliver vaccineret (se afsnittet ”Status for vaccination af målgrupper” her på siden)
 • have været i Danmark i mere end 14 dage og
 • have et samlet ophold i landet på mere end 30 dage. 
Bemærk: Det primære formål med dit ophold må ikke være vaccination.

Vaccinationssted

Du skal vaccineres to gange med 5 ugers mellemrum i Bella Center COVID-19 Vaccinationscenter, som ligger på Ørestad Boulevard / Martha Christensens Vej, 2300 København S.

Husk billede-ID

Uden billede-ID kan du ikke blive vaccineret.  Husk derfor ID eller anden legitimation med billede, fx pas. Hvis du er EU-borger, skal du også medbringe det blå EU-sygesikringskort.

Vaccinepas

Når du er vaccineret, får du et internationalt vaccinationskort som dokumentation. 

Til personer med CPR-nummer og uden NemID

Hvis du er i den aldersgruppe, der aktuelt bliver vaccineret, skal du ringe bookingtelefonen for borgere uden NemID på 38 66 00 00. 

Nogle personer med CPR-nummer er allerede oprettet i systemet. Hvis du er oprettet, vil vores medarbejder give dig en tid til vaccination. 

Hvis du endnu ikke er oprettet, kan medarbejderen sætte gang i processen med at få dig oprettet, så du kan blive indkaldt og få en tid. 

Hvis du er i målgruppen for vaccination, men IKKE er blevet inviteret 

Hvis du tilhører en af målgrupperne for vaccination, men ikke er blevet inviteret endnu, skal du ringe til bookingtelefonen på tlf. nr. 38 66 00 00.

Hvis du er i tvivl om, du er inviteret, kan du prøve at booke en tid på vacciner.dk, før du ringer til bookingtelefonen. Ledige vaccinationstider i Region Hovedstaden - status

Senest opdateret: 29.07.2021.

Bemærk, at du kun kan bestille tid, hvis du har modtaget en invitation til at blive vaccineret. 

Der tilføjes løbende nye vaccinationstider. Hvis der ikke er en ledig tid på et vaccinationscenter tæt på din bopæl, kan du eventuelt prøve igen en af de efterfølgende dage. Status for vaccination af målgrupper

​Her kan du finde den aktuelle status for vaccination af målgrupper i Region Hovedstaden.

Senest opdateret: 15.07.2021.

Tilbud om vaccination mod COVID-19 er påbegyndt eller afsluttet for følgende målgrupper i Region Hovedstaden:

​Målgruppe

​Status

1) ​Borgere som bor i plejebolig mv.

Er vaccineret eller inviteret til vaccination.

​2) Borger over 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.

Er vaccineret eller inviteret til vaccination.

​3) Borgere over 85 år.

​​Er vaccineret eller inviteret til vaccination.

​4) Udvalgt personale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.

Er vaccineret eller inviteret til vaccination.

5) Udvalgte borgere med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19

​Er vaccineret eller inviteret til vaccination.

​6) Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson

Er vaccineret eller inviteret til vaccination.

​7) Borgere 80-84 år.

Er vaccineret eller inviteret til vaccination.

​8) Borgere 75-79 år. 

​Er vaccineret eller inviteret til vaccination.

​9) Borgere 65-74 år.

​Er vaccineret eller inviteret til vaccination.

​10 A) Borgere 60-64 år.

​​Er vaccineret eller inviteret til vaccination.

​10 B) Borgere: 55-59 år

​​Er vaccineret eller inviteret til vaccination.
​​10 C) Borgere: 50-54 år
​Er vaccineret eller inviteret til vaccination.
10 D 1) Borgere: 16-19 år & 45-49 år
​Er vaccineret eller inviteret til vaccination.
​10 D 2) Borgere: 20-24 år & 40 - 45 år.
Er vaccineret eller inviteret til vaccination.

​10 D 3) Borgere: 25-29 år & 35-39 år

Er vaccineret eller inviteret til vaccination.

​10 D 4) Borgere: 30-34 år

Er vaccineret eller inviteret til vaccination.

​11) Borgere: 12 - 15 år

Er vaccineret eller inviteret til vaccination.

Hvornår kan jeg regne med at blive vaccineret?

Se Sundhedsstyrelsens vaccinationskalenderen med rækkefølgen for, hvornår målgrupperne forventes at blive tilbudt vaccination.

Vaccinationskalenderen giver dig et overblik over hvornår, hvilke grupper kan forvente at blive tilbudt vaccination. 

Vaccineudrulning fortsætter uden AstraZenecas vaccine

Sundhedsmyndighederne har besluttet at forsætte vaccinationsprogrammet uden AstraZenecas vaccine. 

Læs mere om vaccinationstilbud til personer, der har været førstegangsvaccineret eller inviteret til vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Tilmelding til at modtage overskydende vaccine

BEMÆRK: Hvis du ikke er vaccineret mod COVID-19, kan du tilmelde dig ventelisten til dagens restvacciner i Region Hovedstaden. Tilmeldte prioriteres efter alder, det er således de ældste på dagens venteliste, som kontaktes først.

Vær opmærksom på, at det drejer sig om få restvacciner om dagen. Der er mange, der tilmelder sig listen, så det vil kun være få tilmeldte, der bliver ringet op.

​Se, hvordan du tilmelder dig til at modtage overskydende vaccine mod COVID-19Antal gennemførte vaccinationer i Region Hovedstaden

Statens Serum Institut opdaterer dagligt deres oversigt over udviklingen i antallet af vaccinationer i Danmark. 

Her kan du også se en opdateret opgørelsen over antal vaccinationer i Region Hovedstaden.

Se udviklingen i antal af vaccinationer på seruminstituttets hjemmeside 

Du kan finde en vejledning til vaccinationsoversigten - også kaldet "SSI's interaktive vaccinationsdashboard” - på seruminstituttets hjemmeside.Hvor kan jeg blive vaccineret?


Bemærk, at du kan først booke tid, når du har fået en invitation via e-Boks eller pr. brev.


Region Hovedstaden tilbyder desuden vaccination via: 

 • Udkørende funktion: Vaccination af beboere på f.eks. plejecentre og bosteder. 

 • Vaccination i almen praksis: I en forsøgsordning kan udvalgte borgere inden for den aktuelle målgruppe blive tilbudt vaccination ved deres egen praktiserende læge. Borgerne vil blive kontaktet af deres egen læge, og det er derfor ikke muligt at booke en tid til denne vaccinationsindsats via bookingtelefonen eller på vacciner.dk.


Sådan bestiller du tid på vacciner.dk

Videoen beskriver, hvordan man bestiller tid på vacciner.dk

​Se vejledningen som tekst

Skal du afbestille en vaccinationstid?

 • Log ind på vacciner.dk
 • Gå ind i oversigten ”Mine tider”
 • Klik på ”Afbestil”
 • Hvis du afbestiller 1. tid, bliver begge tider afbestilt, da de er afhængige af hinanden, og du skal derfor bestille 2 nye tider.

Bemærk:

Du kan kun afbestille din tid indtil kl. 20 dagen før vaccinationstiden. Hvis tiden skal ændres efter dette tidspunkt, skal du ringe til den region, hvor vaccinationen skal foretages og afbestille din tid.

Se telefonnumre til afbestilling i de forskellige regioner (vacciner.dk)

Hvis du skal ændre dine tider

 • Når du har slettet dine tider, kan du bestille nye tider på vacciner.dk

 • Hvis 1. vaccine er overstået, kan du godt ændre (afbestil eller ret) din tid nr. 2, men kun inden for den tilladte tidsgrænse på 3 - 6 uger efter første vaccine (tidsgrænsen kan variere afhængig af hvilken vaccine, der er tale om).

 • Du kan kun bestille tid/ændre tid til 2. vaccination til samme vaccinationssted som første vaccination er foretaget på, undtagen hvis første vaccination er foretaget uden tidsbestilling på vacciner.dk (eksempelvis plejepersonale vaccineret på plejehjem).


Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

​Har du generelle spørgsmål om vaccination?

Læs om vacciation mod COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hvis du ikke kan finde svar der, kan du ringe til coronahotline på (+45) 70 20 02 33 - tast 1.

Se Sundhedsstyrelsens svar på de mest stillede spørgsmål om vaccinerne

Se Statens Serum Instituts svar på de mest stillede spørgsmål om vaccinerne

Coronapas efter vaccination - læs de oftest stillede spørgsmål og svar om coronapas efter vaccination på sundhed.dk.

Har du ikke NemID og skal booke eller ændre tid til vaccination?

Ring til Region Hovedstadens corona-hotline på tlf. 38 66 00 00

Telefonnummeret kan også bruges af borgere med NemID, der har svært ved selv at booke eller ændre tider på www.vacciner.dk.

BEMÆRK: Corona-hotline kan ikke hjælpe, hvis der ikke er ledige tider på vacciner.dk.

Åbningstider: Hverdage 08-17
Weekend og helligdage 08-16
Der er oftest kortest ventetid på telefonen om eftermiddagen

Ventetid på corona-hotline

Vi får i øjeblikket rigtigt mange opkald fra borgere, der vil booke tid til vaccination. Derfor kan der være ventetid, selvom der bliver arbejdet hårdt for at besvare opkaldene. Oplever du ventetid, kan du vælge at blive ringet op, fremfor at vente i køen. 

Tidsbestilling til vaccination på corona-hotline er fortrinsvis til borgere, der ikke har NemID eller ikke selv kan booke tid på vacciner.dk. For at lette det aktuelle pres på vores telefoner, opfordrer vi dig til at kun at ringe til corona-hotline, hvis du ikke på anden vis selv kan finde hjælp til at booke tid på vacciner.dk. 
 
Region Hovedstaden melder løbende ud, når der bliver nye tider, og når alle tider er blevet booket. Det sker på regionh.dk og sociale medier.

Hvis du ikke har NemID og vil afbestille eller ændre en vaccinationstid

 • Ring til Region Hovedstaden på tlf. 38 66 00 00
 • Åbningstider: hverdage 08-17
 • Weekend og helligdage 08-16
Det er oftest kortest ventetid på telefonen om eftermiddagen.

Har du spørgsmål af sundhedsfaglig karakter?

Kontakt din egen læge, hvis du har spørgsmål til din egen
situation – f.eks. hvis du er i tvivl om, du kan tåle vaccinen.
Redaktør