​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vaccination mod COVID-19

​Se hvor og hvordan, du kan blive vaccineret mod COVID-19 - denne side opdateres løbende. Husk mundbind, når du møder til vaccination.​

Alle borgere i Danmark, der er fyldt 5 år kan blive vaccineret mod COVID-19. Vaccinationen er gratis og frivillig.

Borgere over 18 år kan blive revaccineret med 3. stik 4½ måned (140 dage) efter de har modtaget anden vaccinedosis.

Du kan booke tid på vacciner.dk, når du er inviteret til vaccination. Hvis du skal have 3. stik og der er gået over 4½ måned (140 dage) siden dit 2. stik, og du endnu ikke har modtaget en invitation til revaccination i e-Boks, så kan du logge på vacciner.dk​ for at se, om du har mulighed for at bestille en tid.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du beregne, hvornår du kan få dit 3. stik mod COVID-19.​

Det er i Region Hovedstaden muligt at blive vaccineret mod COVID-19 i vaccinationscentre, ved praktiserende læge og på apoteket.

OBS: Apotekerne tilbyder aktuelt kun vaccination med Comirnaty-vaccinen fra Pfizer/BioNTech.​

​​Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at vaccinationsprogrammet mod COVID-19 afrundes for denne sæson. Det sker den 15. maj 2022. Vi opdaterer denne side med den relevante information for dig umiddelbart før 15. maj.

Indtil da, kan du læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvor kan man blive vaccineret? Vaccinationscentre: Bestil tid på vacciner.dk - ingen drop-in. Praktiserende læge: Tjek den enkelte lægepraksis hjemmeside. Apoteker: Gå ind fra gaden (tjek evt. apotekets hjemmeside).


4. stik til personer med svært nedsat immunforsvar

Fordi nogle personers tidligere vaccinationer muligvis har nedsat eller manglende effekt, tilbydes udvalgte personer med et svært nedsat immunforsvar nu et 4. vaccinationsstik mod COVID-19.

Det drejer sig først og fremmest om personer med visse typer blod- og knoglemarvssygdomme, personer der er organtransplanterede, personer i dialyse og personer, der har fået behandling med særligt immunsupprimerende lægemidler, eller har været i aktiv kemobehandling i løbet af 2021 og 2022.

Hvis din behandlende læge på hospitalet vurderer det relevant, at du skal modtage 4. stik, vil du modtage en invitation til vaccination i e-Boks – eller pr brev, hvis du er frameldt digital post.

Der skal være gået mindst tre måneder siden dit 3. vaccinationsstik, før du kan tilbydes et 4. stik. Du tilbydes vaccination med samme vaccinetype, som ved dine tidligere vaccinationer.

Du skal derfor ikke kontakte din egen læge for at modtage 4. stik. Hvis du mener, at du er omfattet af tilbuddet og der er gået minimum tre måneder siden din 3. vaccination, men du ikke har hørt noget inden for de kommende uger, kan du eventuelt kontakte den hospitalsafdeling, hvor du normalt er tilknyttet.

Det er muligt at få 4. stik i vaccinationscentre, på hospitalet, samt ved de praktiserende læger og på de apoteker der tilbyder COVID-19 vaccination.

Du kan finde mere information om 4. stik hos Sundhedsstyrelsen:

​Pjece: Tilbud om et 4. stik mod COVID-19 til personer med svært nedsat immunforsvar

Retningslinje: Anbefalinger vedr. 4. stik COVID-19 vaccine til personer med svært nedsat immunforsvar​
Hvor kan jeg blive vaccineret?

Det er i Region Hovedstaden muligt at blive vaccineret mod COVID-19 i vaccinationscentre, ved praktiserende læger og på apoteket.

Når du inviteres til vaccination, vil du modtage information i din e-Boks. Hvis du er digitalt fritaget, vil du modtage et brev med posten.

Du kan blive revaccineret, hvis du er 18 år eller over og fik anden vaccinedosis for mere end 4½ måned (140 dage) siden.

​COVID-19-vaccination​ i regionale vaccinationscentre

I de regionale vaccinationstilbud kan du blive vaccineret med både 1., 2., 3. og 4. stik. 

For at blive vaccineret i de regionale vaccinationscentre skal du være inviteret til vaccination og have booket tid på www.vacciner.dk​.

Du kan booke tid på www.vacciner.dk, når du er inviteret til vaccination. Hvis du er 18 år eller over, og der er gået 4½ måned siden dit 2. stik, og du endnu ikke har modtaget en invitation til revaccination i e-Boks, så kan du logge på www.vacciner.dk for at se, om du har mulighed for at bestille en tid.

​Se adresser og åbningstider på de regionale COVID-19 vaccinationscentre:

Se oversigt over vaccinationscentre i Region Hovedstaden

Bor
gere, der er 12 år og over, som skal have deres første vaccinestik, kan møde op uden tidsbestilling i de regionale vaccinationscentre - dog senest 30 minutter før lukketid. Alle andre borgere skal bestille tid til vaccination på vacciner.dk.

COVID-19-vaccination ved egen læge

​Alle, der er inviteret til vaccination, kan blive vaccineret mod COVID-19 hos de praktiserende læger. Ordningen omfatter alle over 5 år, der skal have 1., 2., 3. eller 4. stik.

Borgere vælger selv, hvilken praktiserende læge man bliver vaccineret hos - det behøver således ikke være ved ens egen praktiserende læge.

Det er frivilligt om den enkelte lægepraksis vil deltage i ordningen. De praktiserende læger vaccinerer både med og uden tidsbestilling. Få mere information om, hvordan det foregår på den enkelte lægepraksis hjemmeside.

Se hvilke praktiserende læger, der tilbyder COVID-19 vaccination

​​COVID-19-vaccination på apoteket

Alle, der er inviteret til vaccination, kan blive vaccineret mod COVID-19 på apoteker i Region Hovedstaden.

Ordningen omfatter alle borgere over 5 år, der er inviteret til vaccination, som skal have 1., 2., 3. eller 4. stik.

OBS: Apotekerne tilbyder aktuelt kun vaccination med Comirnaty-vaccinen fra Pfizer/BioNTech.​

Vaccination på apoteket foregår uden tidsbestilling. Få mere information om, hvordan det foregår på de enkelte apotekers hjemmeside, eller ved at kontakte det enkelte apotek direkte.

Se hvilke apoteker, der tilbyder COVID-19 vaccination i Region Hovedstaden.​

COVID-19-vaccination på hospitalet

Hvis du har et aktivt hospitalsforløb, og ikke har mulighed for at blive vaccineret i et vaccinationscenter eller hos egen læge, så kan du blive vaccineret på det hospital, hvor du er i behandling. Spørg, hvordan det foregår, på dit hospital.

Udkørende funktion

Beboere på plejecentre og bosteder tilbydes vaccination via udkørende funktion. Øvrige borgere, der ikke har mulighed for at forlade hjemmet, kan ligeledes vaccineres i hjemmet. Kontakt din bopælskommune for at høre, om du har mulighed for at blive vaccineret via udkørende funktion.Coronapas efter vaccination

Hvis du har NemId, kan du downloade dit coronapas på sundhed.dk, eller benytte Coronapas-appen som findes i App Store og Google Play. 

Borgere der er fritaget fra digital post vil automatisk få tilsendt et coronapas med fysisk post efter vaccination. 

Et fysisk coronapas efter vaccination kan også bestilles ved at ringe til sundhed.dk på telefon 44 22 77 74. 

Er der fejl i registreringen af din vaccination?

Hvis der er fejl i registreringen af din vaccination, kan du prøve følgende:

 1. Log på www.sundhed.dk med NemID og tjek, om dine vaccinationer er registreret med korrekte datoer.

 2. Hvis dine vaccinationer er registreret korrekt på sundhed.dk, men det alligevel er forkert i de to apps "MinSundhed" og "Coronapas", kan du prøve at af- og geninstallere den relevante app. 

Du skal oplyse følgende:

 • CPR-nummer
 • Tid og sted for din vaccination
  (Navn på vaccinationscenter eller navn og adresse på lægehuset)  
 • Hvilke vacciner du har fået
  (Pfizer, Moderna eller AstraZeneca)


Vaccinationscentrene i Region Hovedstaden har fra september 2021 ændret placering for at sikre mere permanente løsninger. De nye vaccinationscentre har beholdt de daværende vaccinationscentres autorisation i det Fælles Medicin Kort (FMK), men centrene har blot fået nyt navn og ny adresse. Mange borgere vil derfor opleve, at adressen for deres 1. og 2. stik har ændret sig i deres coronapas. Fx vil borgere, der har fået 1. og 2. stik i Bella Centret, kunne se, at vaccinationsstedet for 1. og 2. stik nu står opgivet som ”Vaccinationscenter Valby” i deres coronapas. Denne ændring har ingen praktisk betydning for coronapassets gyldighed. ​Vaccination af gravide og ammende

Gravide og ammende har mulighed for at blive vaccineret mod COVID-19

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at uvaccinerede gravide i 1., 2. og 3. trimester bliver vaccineret. Ammende kan vaccineres med det samme. Det er frivilligt og gratis at blive vaccineret.

Sundhedsstyrelsens anbefaling bygger på en faglig vurdering, der er foretaget på baggrund af videnskabelige studier, opgørelser af data over effekt og bivirkninger, samt rådgivning fra eksperter.

Vaccinerne, der bruges i det danske vaccinationsprogram, fra Pfizer/BioNTech og Moderna har i følge Sundhedsstyrelsen samme beskyttende effekt hos gravide og ammende som hos personer, der ikke er gravide eller ammer.

Sundhedsstyrelsen oplyser ligeledes, at der ikke er set øget risiko for aborter, misdannelser eller for tidlige fødsler hos gravide, der er vaccineret mod COVID-19.

Gravide og ammende kan få de samme bivirkninger som andre efter vaccination. Der vil i langt de fleste tilfælde være tale om milde bivirkninger. De milde bivirkninger kan være træthed, hovedpine og feber og varer typisk et par dage. I sjældne tilfælde kan der opstå allergiske reaktioner.​

Har du spørgsmål om vaccination til gravide eller ammende?
Vaccination af børn og unge under 18 år

5 til 11-årige

​Hvis du er under 11 år, vil din invitation til vaccination blive sendt til dine forældre, som kan bestille tid til din vaccination på vacciner.dk.

Der bliver sendt invitation ud til vaccination af børn mellem 5 og 11 år én gang om ugen. Derfor kan der gå lidt tid, før invitationen til vaccination mod COVID-19 er i e-Boks.

Der skal altid bestilles tid til vaccination af børn mellem 5 og 11 år, hvis vaccinationen skal foregå i de store regionale vaccinationscentre.

Det er også en mulighed for børn mellem 5 og 11 år at blive vaccineret ved de praktiserende læger. Her kan man blive vaccineret, selvom man ikke har modtaget invitation til vaccination endnu - så længe man er fyldt 5 år.​

Se hvilke læger, der tilbyder COVID-19 vaccination.

Børn, der er fyldt 5 år, kan også blive vaccineret uden tidsbestilling på apoteker i Region Hovedstaden.

NB: Børn under 15 år skal altid have minimum en forælder eller værge med, når de skal vaccineres. Hvis et barn møder op til vaccination med en nær pårørende, fx en bedsteforælder, bonusforælder eller søskende over 18 år, vil vaccinatøren skulle tage telefonisk kontakt til en forælder eller værge for at indhente samtykke til vaccination.

Læs mere om COVID-19 vaccination af de 5-11-årige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

12 til 14-årige 

Hvis du er under 15 år, er din invitation sendt til dine forældre din invitation, som kan bestille tid til din vaccination. En gang om ugen inviteres alle børn, som er fyldt 12 år inden for den seneste uge. Man kan dog blive vaccineret uden tidsbestilling allerede fra den dag, man fylder 12 år, også selvom invitationen ikke er nået frem. Kun borgere, der skal have første vaccinestik, kan møde op uden tidsbestilling. Alle andre skal bestille tid på vacciner.dk.

Det er også en mulighed at blive vaccineret hos de praktiserende læger. Er man fyldt 12 år skal man have en invitation til vaccination, for at kunne blive vaccineret ved de praktiserende læger. Du behøver dog ikke at blive vaccineret ved egen praktiserende læge.

Se hvilke læger, der tilbyder COVID-19 vaccination.​

Børn, der er fyldt 5 år, kan også blive vaccineret uden tidsbestilling på apoteker i Region Hovedstaden.

NB: Børn under 15 år skal altid have minimum en forælder eller værge med, når de skal vaccineres. Hvis et barn møder op til vaccination med en nær pårørende, fx en bedsteforælder, bonusforælder eller søskende over 18 år, vil vaccinatøren skulle tage telefonisk kontakt til en forælder eller værge for at indhente samtykke til vaccination.​

Læs mere om COVID-19 vaccination af 12-15-årige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

15 til 17-årige

Alle 15-17 årige har modtaget en invitation i e-Boks.

Er du under 18 år, sendes der en kopi af invitationen til dine forældre (eller til den eller de personer, der har forældremyndigheden over dig). 

Du kan booke tid med dit eget NemID på vacciner.dk

Det er gratis og frivilligt at blive vaccineret mod COVID-19. Beslutningen om at blive vaccineret er derfor helt din egen. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du taler med dine forældre inden din vaccination. Møder du alene frem til vaccinationen, kan du også blive spurgt, om du har talt med dine forældre inden dit vaccinationsstik.

Læs mere om COVID-19 vaccination af unge under 18 år på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

​Revaccination når du fylder 18 år​

Hvis du er 17 år og der er gået 140 dage siden dit 2. stik, så vil du blive inviteret til revaccination (3. stik) den første dag i den måned, hvor du fylder 18 år.

Fylder du for eksempel 18 år den 24. marts, og der den 1. marts er gået 140 dage elller mere siden du fik dit 2. vaccinationsstik, så vil du blive inviteret til 3. stik omkring den 1. marts.
Sådan bestiller du tid til vaccination

Bestilling af tid til vaccination på vacciner.dk

Du kan bestille tid til vaccination på vacciner.dk

Videoen beskriver, hvordan man bestiller tid på vacciner.dk

Se vejledningen som tekst

Skal du afbestille en vaccinationstid?

 • Log ind på vacciner.dk
 • Gå ind i oversigten ”Mine tider”
 • Klik på ”Afbestil”
 • Hvis du afbestiller 1. tid, bliver begge tider afbestilt, da de er afhængige af hinanden, og du skal derfor bestille 2 nye tider.

Se telefonnumre til afbestilling i de forskellige regioner (vacciner.dk)

Hvis du skal ændre dine tider

 • Ved at logge ind på vacciner.dk kan du ændre dine tider til vaccination. Du behøver ikke først slette din eksisterende tid, men kan ændre den, til en tid der passer dig.

 • Hvis 1. vaccine er overstået, kan du godt ændre (afbestil eller ret) din tid nr. 2, men kun inden for den tilladte tidsgrænse på 3 - 6 uger efter første vaccine (tidsgrænsen kan variere afhængig af hvilken vaccine, der er tale om). Du har også mulighed for at flytte din tid til et andet vaccinationscenter, end der hvor du modtog din første vaccination.Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

​Har du generelle spørgsmål om vaccination?

Læs om vacciation mod COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hvis du ikke kan finde svar der, kan du ringe til coronahotline på (+45) 70 20 02 33 - tast 1.

Se Sundhedsstyrelsens svar på de mest stillede spørgsmål om vaccinerne

Se Statens Serum Instituts svar på de mest stillede spørgsmål om vaccinerne

Coronapas efter vaccination - læs de oftest stillede spørgsmål og svar om coronapas efter vaccination på sundhed.dk.

Har du ikke NemID og skal booke eller ændre tid til vaccination?

Ring til Region Hovedstadens corona-hotline på tlf. 38 66 00 00

Åbningstider: 

 • Mandag - lørdag kl. 08-16
 • Søndag og helligdage: 9-13
Der er oftest kortest ventetid på telefonen om eftermiddagen.

BEMÆRK: Corona-hotline kan ikke se andre tider, end du selv kan på vacciner.dk. De kan derfor ikke hjælpe, hvis der ikke er ledige tider på vacciner.dk.

Ventetid på corona-hotline


Region Hovedstadens corona-hotline er beregnet til borgere, som ikke har et NemID og derfor skal bruge hjælp til booking og ændring af vaccination mod COVID-19.​

Hvis det ikke er muligt at komme igennem på corona-hotlinen, råder vi til at prøve igen senere. Bemærk, at borgere, der har Nem-ID kan booke tid på vacciner.dk. Corona-hotlinen kan ikke hjælpe dig, hvis der ikke er ledige tider på vacciner.dk.


Har du spørgsmål af sundhedsfaglig karakter?

Kontakt din egen læge, hvis du har spørgsmål til din egen situation – f.eks. hvis du er i tvivl om, du kan tåle vaccinen.Vaccination af udlandsdanskere og udlændinge

Til personer med CPR-nummer og uden NemID​

Hvis gerne vil bestille tid på forhånd, og du har et CPR-nummer, men ikke et NemID, kan du ringe til bookingtelefonen for borgere uden NemID på 38 66 00 00. 

OBS: Du skal ikke ringe til bookingtelefonen, hvis du har et NemID. Så skal du selv booke tid på vacciner.dk.

Til personer uden CPR-nummer og borgere med dansk CPR-nummer (som ikke er sygesikret i Danmark)


Personer uden et dansk CPR-nummer og udlandsdanskere, der ikke er sygesikret i Danmark, kan blive vaccineret, hvis de opfylder nedenstående betingelser Dette gælder for både 1., 2. og 3. vaccinestik.

For at blive vaccineret skal du: 
 • have været i Danmark i mere end 14 dage og
 • have et samlet ophold i landet på mere end 30 dage.
 • Opfylde krav for, hvornår man tilbydes vaccination mod COVID-19
Bemærk: Det primære formål med dit ophold må ikke være vaccination.

Opfylder du ovenstående krav, kan du tilbydes vaccination, uden tidsbestilling:
 • I alle Region Hovedstadens vaccinationscentre
 • Ved de praktiserende læger, der tilbyder vaccination mod COVID-19
Det er en god idé at medbringe dokumentation for dine foregående stik, hvis du skal have enten 2., 3. eller 4. vaccinationsstik.

OBS: Borgere uden CPR-nummer har ikke mulighed for at bestille tid til vaccination på forhånd.

Husk billede-ID
Uden billede-ID kan du ikke blive vaccineret. Husk derfor ID eller anden legitimation med billede, fx pas. Hvis du er EU-borger, skal du også medbringe det blå EU-sygesikringskort.

Vaccinepas

Når du er vaccineret, får du et internationalt vaccinationskort som dokumentation. 

Til borgere og udlandsdanskere, som har et særligt sundhedskort

Alle der har et særligt dansk sundhedskort har mulighed for at blive vaccineret mod COVID-19 i Danmark.

Udlandsdanskere er kun berettiget til vaccination mod COVID-19 i Danmark, hvis man har beholdt sin danske sygesikring og dermed har et særligt sundhedskort.

De fleste borgere, som har det særlige sundhedskort, vil automatisk blive inviteret til vaccination mod COVID-19.

Når det er din tur til vaccination, gælder følgende regler for henholdsvis 1., 2. og 3. vaccinationsstik.

1. stik:

Kan fås uden tidsbestilling i vaccinationscentre, hos alment praktiserende læge eller på apoteket.

2. stik:

Skal du booke tid til på vacciner.dk. Du kan også modtage 2. vaccination hos de praktiserende læger.

3. stik:

Når der er gået det korrekte interval efter det 2. vaccinationsstik, kan borgere med særligt sundhedskort blive vaccineret i vaccinationscentre eller ved praktiserende læge. Også hvis du ikke har modtaget en invitation til 3. stik.

Det er også muligt at få 3. stik i et vaccinationscenter. Her skal du kontakte bookingtelefonen på 38 66 00 00, hvis du ikke har fået en invitation til vaccination.​Antal gennemførte vaccinationer i Region Hovedstaden

Statens Serum Institut opdaterer dagligt deres oversigt over udviklingen i antallet af vaccinationer i Danmark. 

Her kan du også se en opdateret opgørelsen over antal vaccinationer i Region Hovedstaden.

Du kan finde en vejledning til vaccinationsoversigten - også kaldet "SSI's interaktive vaccinationsdashboard” - på seruminstituttets hjemmeside.


Redaktør