Træning og sund kost holder astma bedre i skak

​​Nyt studie fra hospitalets lungeforskere viser, at personer med astma på blot to måneder kan halvere deres astmasymptomer og opnå bedre livskvalitet ved hjælp af spinning og diæt. Spørgsmålet er nu, om træning ligefrem kan erstatte noget af astmamedicinen.

Astmapatienterne træner på Frederiksberg Hospital under vejledning af en af fysioterapeut fra hospitalets Fysio- og Ergoterapiafdeling. (Foto: Claus Peuckert).


300.000 danskere er i dag påvirket af astma, og sygdommen koster hvert år samfundet over 600 millioner kroner i udgifter til behandling. De fleste astmapatienter er afhængige af daglig medicin, og mange er forsigtige med motion, fordi de frygter, at det kan give astmaanfald. Nu tyder ny forskning imidlertid på, at træning er sikker, og at den kombineret med en sund kost kan hjælpe patienter med at få bedre kontrol med den åndenød, pibende vejrtrækning og hosten, som ellers plager dem.

Ikke kun for overvægtige
Tidligere studier har vist, at overvægtige med astma kan reducere symptomerne på deres sygdom med træning og sund kost, men nu viser det nye studie, der er fra Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital, at det også gælder utrænede, ikke-overvægtige. I studiet blev i alt 149 patienter fordelt i fire grupper ved lodtrækning: 1) fysisk aktivitet (højintensitets intervalbaseret spinningtræning), 2) diæt, 3) både spinning og diæt eller 4) kontrol gruppe, der fortsatte med deres vanlige livsstil. Og særlig gruppe 3 opnåede markante resultater:

- I første del af studiet undersøgte vi, om denne patientgruppe overhovedet var i stand til at gennemføre højintensitets spinning uden at udvikle astmaanfald under træningen. Her fandt vi, som de første internationalt, at det både var muligt og sikkert for utrænede astmapatienter. Resultaterne viste herefter, at gruppen, der både trænede og var på diæt, vurderede, at deres astmasymptomer efter otte uger var blevet 50 procent bedre sammenlignet med kontrolgruppen. Det er en vigtig nyhed for de mange patienter, der ikke har god kontrol over deres symptomer og derfor kan have en lavere livskvalitet, siger læge og ph.d. Louise Tønnesen fra forskningsenheden.

Kan træning erstatte medicin?
Lungeforskerne på hospitalet følger nu de gode resultater op med et nyt studie, der skal vise, om man via samme træningsmetode kan skære ned i den astmamedicin, som patienterne inhalerer – uden at astmaen vel at mærke kommer ud af kontrol. I det nye studie søges i alt 150 astmapatienter som deltagere. 100 af dem skal gennemgå et superviseret træningsforløb i 6 måneder, hvor lægerne gradvist vil forsøge at reducere medicinen.

- Astmamedicin har en række bivirkninger, såsom afkalkning af knoglerne, tynd hud, blodudtrædninger i huden samt øget risiko for at udvikle sukkersyge. Samtidig er udgifterne til medicinen høje for både patienter og samfundet. Derfor er der behov for at søge efter nye muligheder for behandling. Målet med vores forskning er at hjælpe patienterne til et bedre liv med astma, hvor de føler sig raske, har færre bivirkninger og kan mere fysisk på trods af deres sygdom, siger leder af forskningsenheden professor Vibeke Backer.

FAKTA
Studierne foregår i Lungemedicinsk Forskningsenhed i samarbejde med hospitalets Fysio- og Ergoterapiafdeling.
Læs mere om det nye studie på www.bispebjerghospital.dk/REPLACE

Yderligere oplysninger:
Læge og ph.d. studerende Anders Pitzner-Fabricius
Telefon: 28 59  6371


Redaktør