Sygeplejersker blogger om bedre medicinhåndtering

​Hele 300 sygeplejersker er nu blevet uddannet her på hospitalet i sikker medicinhåndtering. Kurset ”Rationel Medicinhåndtering” er kompetencegivende til stillingen medicinansvarlig sygeplejerske (MAS). Nu bruger de medicinansvarlige deres sociale netværk til at fortælle om bedre medicinhåndtering.

Vent...


Det nuværende hold af kursister på Rationel Medicinhåndtering samlet i Uddannelsescentret. (Foto: Søren Høgh Hansen.)


Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital udviklede det omfattende uddannelsesprojekt for sygeplejersker i 2011. Siden er der blevet afholdt 16 kurser med deltagelse af sygeplejersker fra somatikken og psykiatrien fra hele Region Hovedstaden.

Kurset ”Rationel Medicinhåndtering” ruster sygeplejerskerne til at forholde sig kritisk og opfange fejl ved brugen af lægemidler. Det bidrager til en øget kvalitet og ikke mindst en større sikkerhed i medicinhåndteringen, særlig i overgangen mellem sektorerne. Alle sygeplejersker som har gennemført kurset mødes to gange om året i Uddannelsescenteret på Bispebjerg Hospital hvor ny viden bliver delt. Dertil bruges det sociale netværk på facebook flittigt til at støtte hinanden i det kliniske arbejde.

Blog fra Månedens MAS
Fire gange om året kåres ”Månedens MAS”, som får til opgave at dele sine erfaringer som medicinansvarlig sygeplejerske i et blogopslag til inspiration for resten af netværket. Her fortæller de blandt andet om de udfordringer, de har mødt i arbejdet, og om de løsninger, de har fundet, samt hvad der rør sig lige nu på medicinområdet på deres afdeling.Udpluk fra de blogs, som Månedens MAS skriver til de medicinsansvarlige kolleger i Region Hovedstaden. (Collage: Søren Høgh Hansen.)


I bloggen bliver aktuelle projekter diskuteret: ”At få mine kolleger oplært godt og grundigt i MDA i SP, og afhjælpe de frustrationer, der er omkring medicinmodulet og at give gode arbejdsvaner i medicinrummet og omkring medicinering til vores nyansatte sygeplejersker.", fortæller Maria Duus, MAS fra Neurologisk afdeling N26, Bispebjerg Frederiksberg hospital.

Anne Hastrup som er MAS på kardiologisk afdeling Y12 på Bispebjerg Frederiksberg hospital skriver i bloggen om ”løsninger der er fundet på en udfordring”:  ”Vi havde et meget lille og dårligt fungerende medicinrum som jeg, efter hjælp fra afdelingsledelsen samt afdelingens farmakonom, har fået ombygget og optimeret for at skabe en bedre ramme for medicinprocessen."

”Bloggen er et fremragende værktøj til at fremhæve det gode kvalitetsarbejde som sker helt patientnært ude på afdelingerne. Kvalitetsarbejdet drives af de medicinansvarlige sygeplejersker og deres ledere og foregår meget lokalt på afdelingerne. Jeg tror, at ved at lægge stort fokus på netværket, kan sygeplejerskerne udveksle gode ideer og projekter. Det er også rart at opleve at andre støder på samme udfordringer som en selv.” siger Sara Bøge Breinholt, der er kursusansvarlig projektsygeplejerske på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Skal ikke være læger
Ifølge Sara handler det om at sikre at patienten får den rigtige medicin:

 ”Det er sygeplejerskerne der står i medicinrummet og det er os der står hos patienten når der opstår bivirkninger af medicinen. Jeg mener at det er grundlæggende sygepleje at kunne håndtere medicin rationelt, og det gør en kæmpe forskel for patientsikkerheden. Og nej, sygeplejersker skal ikke agere læger. Men de skal være dygtige sygeplejersker, der kan reflektere og være kvalificerede sparringspartnere for lægerne.”

På hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg hospital, har de medicinansvarlige sygeplejersker og deres afdelingssygeplejerske Jane Sax Røgind, lavet en dags introduktionsprogram til alle nyansatte sygeplejersker. Her lærer de nyansatte om kardiologiske lægemidler, lovgivning og lægemiddelregning så de fremadrettet kan varetage en sikker medicinhåndtering.

Også penge at spare
Udover den patientsikkerhedsmæssige gevinst ved initiativet, er der også penge at spare, når sygeplejersker lærer at håndtere medicin bedre. På kurset er der også fokus på økonomisk ansvarlig håndtering af lægemidler. 

En af de medicinansvarlige sygeplejersker har, sammen med sin afdeling, sparet 725.883 kr. på sin afdelings medicinbudget på et år. Det er et resultat af et fokus på udleveringen af medicin og udløbsdatoer, flytning af dyre øjendråber, og at sende medicin retur til apoteket. 

FAKTA
Alle kurserne i Rationel Medicinhåndtering ligger på kursusportalen. Næste kursus starter 11. september 2018 med ansøgningsfrist 6. august. Kurset afholdes 2 gange årligt.
Kurset afholdes i Uddannelsescentret på Bispebjerg Hospital og består af 10 dage fordelt på 5 moduler over 3 måneder. Det er gratis for sygeplejersker ansat i Region H. 

Kontakt
Kursusansvarlig projektsygeplejerske Sara Bøge Breinholt, Klinisk Farmakologisk afdeling: sara.boege.breinholt@regionh.dk, tlf. 38 63 55 23.
Udviklingskonsulent Annette Winther Erichsen, Enhed for Kompetenceudvikling og Uddannelse, sundhedsprofessionelle, Center for HR: aeri0064@regionh.dk, tlf. 38 66 99 99.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor