Samarbejde med begejstring

​Stedet skal være kernen i et stærkt translationelt forskningsmiljø på hospitalet. Mød ledelsesteamet bag, der vil bidrage til visionen og stimulere forskningsmiljøerne til glæde og gavn for patienterne.

Vent...


Ledelsesteamet i Center for Translationel Forskning, fra. ve. Sisse Ditlev, Celeste Porsbjerg og Henriette Husum Bak-Jensen. Foto: Claus Peuckert.

I starten af det nye år åbner Center for Translationel Forskning (CTF) og centerchef Celeste Porsbjerg glæder sig over at kunne præsentere den samlede ledelse af centeret. De er i fuld gang med at finde sig til rette i det nye hus, og gøre den nye organisation klar til at være en aktiv medspiller for hospitalets forskere.

Stadig meget vi ikke ved endnu

Snart vil forskningscenteret emme af ny viden, når forskere mødes og udveksler idéer og afprøver nye metoder. Flere forskellige styrker kommer i spil, og hele bagtanken med CTF er at gøre det nemmere for forskere og klinikere fra forskellige afdelinger at udvikle ny viden. Centeret rummer, ud over et stort laboratoriemiljø, både testcenter til patientundersøgelser og gode møde- og undervisningsfaciliteter. 

- At sætte en god og visionær ramme tager tid, og der er stadig meget, vi ikke ved endnu, men det går fremad, og vi skal have indrettet os helt på plads i de flotte, nye lokaler i den nye Laboratorie – og Logistikbygning. Alle interesserede forskere er meget velkommen til at være med, siger Celeste Porsbjerg som glæder sig over, at der allerede er mange forskere der rækker ud. 

Celeste Porsbjerg vil fremover stå i spidsen for CTF sammen med den nyansatte centerleder Henriette Husum Bak-Jensen og laboratorieleder Sisse Ditlev.

En stærk vision

Henriette Husum Bak-Jensen er uddannet biokemiker, ph.d. i neurobiologi og har en god og lang erfaring inden for både ledelse og forskning. Forskningsmiljøet er ikke ukendt land for den nye centerleder, som kommer fra et tidligere job i bl.a. Bioinformatikcentret ved Københavns Universitet og medicinalfirmaet H. Lundbeck. Henriette Husum Bak-Jensen skal stå for den daglige drift, økonomi og administration af centerets forskningsfaciliteter og fungere som strategisk leder sammen med Celeste Porsbjerg. Hun vil gerne være med til at sænke tærsklen for at etablere samarbejde på tværs af specialer og til eksterne partnere.

- Jeg glæder mig til at bidrage til hospitalets stærke vision om at forskning i højere grad skal komme patienterne til gavn, og være med til at facilitere tværgående samarbejde med centerets brugere og konkret facilitere at tværfaglige forskningsidéer klækkes, styrkes og indlejres i en fondsstrategi, siger Henriette Husum Bak-Jensen, der også gerne vil være med til at sænke tærsklen for at etablere samarbejde på tværs af specialer for de forskningsgrupper, der ønsker at indgå i CTF.

- Vi kan sikre videndeling, idéudveksling og hjælpe med at etablere fondsmidler for nye samarbejdsinitiativer. Vi vil også tilbyde forskerne at eksponere deres forskningsresultater via centerets hjemmeside og sociale medier, slutter Henriette Husum Bak-Jensen.

Henriette Husum Bak-Jensens ser også frem til at bruge sine styrker inden for både organisering og samarbejde og kombinere sin forskningsmæssige baggrund fra universitetet og lægemiddelindustrien med ledelse, som kan bidrage til at placere CTF på det internationale landkort.

Fulde omdrejninger

Sisse Ditlev er ny laboratorieleder og skal først og fremmest sørge for, at laboratorier og testfaciliteter fungerer optimalt, både med kørsel af analyser og at apparaturet er tilgængeligt for forskere fra forskellige afdelinger. 

Sisse Ditlev kommer med en stor og bred laboratorieerfaring, hun er uddannet bioanalytiker, cand scient i biologi og ph.d. Hun glæder sig også til at få laboratoriet op at køre på fulde omdrejninger, for der er masser af spændende muligheder. Og hun glæder sig til at skulle facilitere samarbejde på tværs af forskergrupper, formidle analysemetoder og hjælpe til i laboratorierne. 

- Jeg er meget begejstret for vi på CTF kan være med til at styrke samarbejdet imellem forskerne på tværs af specialer, samt muligheder for vidensdeling. Når centeret fysisk ligger så tæt på klinikken giver det unikke muligheder for at teste nye behandlingsformer til stor gavn for patienterne, siger Sisse Ditlev.

Sisse Ditlev har selv en lang forskningsbaggrund og en stor erfaring med en vifte af laboratoriemetoder. Hun har desuden en stor undervisningserfaring og erfaring med oplæring af master og ph.d - studerende i analysemetoder, opbygge netværk og samarbejde på tværs af forskningsgrupper og landegrænser. 

Læs mere om Center for Translationel Forskning i  www.videnplus.nu 

KONTAKT: Center for Translationel Forskning

  • Centerleder Henriette Husum Bak-Jensen tlf. 91 16 79 62 e-mail henriette.husum.bak-jensen@regionh.dk
  • Laboratorieleder Sisse Ditlev tlf. 91 16 79 60 e-mail sisse.bolm.ditlev@regionh.dk 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor