Projektdirektør fratræder

​Forretningsudvalget i Region Hovedstaden har besluttet at afskedige projektdirektør Claes Brylle Hallqvist på baggrund af den kritik, som Klagenævnet for Udbud har rejst af den proces, der førte til valg af totalrådgiverprojekt på det nye Akuthus på Bispebjerg Hospital.

Afskedigelsen er nu gennemført efter forhandling med projektdirektørens fagforening om vikårene for afskedigelsen.

Forretningsudvalget har desuden bedt regionens administration om en redegørelse for den ledelsesmæssige håndtering af udbudsprocessen omkring valg af totalrådgiver for det nye Akuthus på Bispebjerg Hospital. 

Redegørelsen udføres som en advokatundersøgelse og forventes færdig primo april 2018.

Læs kommissoriet for advokatundersøgelsen herYderligere oplysninger:
Medlemmerne af Region Hovedstadens Forretningsudvalg 
via regionens pressevagt 70 20 95 88.”
Redaktør