Oluf Borbye Pedersen modtager Lassen Prisen 2018

​​Professor Oluf Borbye Pedersen modtager Niels A. Lassen prisen den 7. december på Bispebjerg Hospitals årlige forskningsdag.

Vent...

Professor Oluf Borbye Pedersen og vicedirektør Kirsten Wisborg ved prisoverrækkelsen på Bispebjerg Hospital den 7. december.


Professor Oluf Borbye Pedersen på Københavns Universitet er kendt for at kunne formidle sin forskning til offentligheden. Entusiastisk og smittende fortæller han om de astronomisk mange bakterier, vi har i vores tarme. Hvem de er, og hvad de gør? Og hvad vi selv kan gøre for at holde bakterierne store kemifabrik i højt gear, så de livet igennem er med til at holde os sunde og raske. 

Tidligere i år modtog han Forskningsministeriets kommunikationspris. I dag hædres Oluf Borbye Pedersen af Niels A. Lassen fonden, som blev etableret i 1999 til minde om professor, overlæge, Dr. Med. Niels A. Lassen (1926-1997). Professor Lassen, som var en af det 20. årh. mest betydningsfulde danske hjerne- og kredsløbsforskere var tilknyttet Bispebjerg Hospital og prisen uddeles på hospitalets forskningsdag i år den 7. december, på Niels A. Lassens fødselsdag.

Modtageren af hæderen er kendt og anerkendt i den internationale forskerverden. Han har sammen med sine forskerhold forfattet omkring 900 videnskabelige artikler. Mange af dem i Nature og lignede tidskrifter med stor gennemslagskraft. I den videnskabelige litteratur citeres han derfor godt 10.000 gange om året for, hvad han forsker i. 

Oprindeligt er han uddannet læge fra Århus Universitet med guldmedalje og siden doktorhandling. Han har  i 2 omgange over et par år været gæsteprofessor på Harvard University og efterfølgende i 1.5 år på kinesiske universiteter. Københavns Universitet bad ham i 2008 om at medvirke til oprettelsen af Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter. Her er det forskerhold, han leder internationale, ’first movers’ og pionerer inden for DNA forskning i menneskets egen arvemasse og i de samboende tarmbakteriers DNA.

Men Oluf Borbye Pedersens engagement har ikke udelukkende været begrænset til grundforskning. I 1992, da han var overlæge og forskningsleder på Steno Diabetes Center i Gentofte, tog han sammen med kolleger initiativet til det nu verdenskendte ’Steno-2 studie’ af mennesker med type 2 diabetes. Ved intensivt at behandle både blodsukker, fedtstoffer i blodet og blodtryk kunne forskerne halvere udviklingen af alvorlige følgesygdom i øjne, nyrer, nerver, hjerte og hjerne. Mest imponerende blev levetiden forlænget med knapt 8 år. Resultaterne fra Steno-2 studiet blev kendt verden over og indskrevet i internationale vejledninger for behandling af diabetes. Nu rapporteres der fra mange lande om færre komplikationer til diabetes og en længere levetid. En original dansk forskningspræstation, der har betydet rigtigt meget for mange mennesker.
    
Det er 20. gang at Niels A. Lassen prisen uddeles. Prisen består af en medalje samt et beløb på 25.000 kr. Professor Oluf Borbye Pedersen gav ved prisoverrækkelsen forelæsning med titlen "Mikrobiel diabetologi - om bakteriers mulige rolle i patogenesen til diabetes." 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor